Olympiáda v německém jazyce

Minulý týden se studenti naší školy úspěšně zúčastnili okresního kola olympiády.

Kategorie vyššího gymnázia:
1.místo Eliška Bártová
2.místo Karolína Bártová

Kategorie středních škol:
1.místo Adam Dvořák
2.místo Tomáš Hes
3. místo Barbora Kováříková

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci biskupského gymnázia.
Za vyučující německého jazyka
Mgr. Dana Jakešová