Rámcový harmonogram školního roku 2023/2024

BŘEZEN

1.3. Mše svatá pro třídu 6.A  v kostele sv. Rodiny
1.3. Školní kolo Matematické olympiády Z 6, 7, 8
8. 3. Mše svatá pro třídy 2.A a 7.A  v kostele sv. Rodiny
11. – 15. 3. Jarní prázdniny
20. 3. Fyzikální olympiáda, kategorie E + F, okresní kolo
20. 3. Koncert v Rudolfinu v Praze (Bigysbor)
22. 3. Mše svatá pro třídy 3.N a 3.E  v kostele sv. Rodiny
22. 3. Matematický klokan
26. 3. Diplom DSD I – pilotní zkouška pro třídy 5.A, 4.N, 3.C
26. 3. Krajské kolo Matematické olympiády Z9
24. – 26. 3. Divadelní festival v Praze (bilingvní cyklus)
27. 3. Školní mše svatá
 28. 3. Velikonoční prázdniny
29. 3. Státní svátek – Velký pátek
Další akce:
Jihočeské muzeum – dějepis (2.E)
Filmový dokument ke 20. století – dějepis (8.A, 4.C)
Divadlo pro seniory
Genderová rovnoprávnost – workshop pro 5.F, 5.N a 3.C
Příprava velikonočních tradic v DS Arpida (2.E – skupina náboženství)
Krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzštině
Den Frankofonie – orientační závod
Návštěva soudního jednání – výběr tříd v rámci Zsv
Ekonomická olympiáda
Prezentiáda: Soutěž prezentačních dovedností
Jarní termín zkoušek B2 First a C1 Advanced
Gymnasia Cantant – regionální kolo v Praze (Bigysbor)

 DUBEN

1.4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
         2. – 4. 4. Diplom DSD I – ústní část zkoušky (5.A, 4.N, 3.C)
3. 4. Okresní kolo Matematické olympiády Z 6, 7, 8
5. 4. Mše svatá za maturanty a maturitní komise  v kostele sv. Rodiny
9. 4. Krajské kolo Matematické olympiády SŠ
9. 4. MZ – comentario – písemná práce ze španělského jazyka a literatury (6.E)
9. 4. MZ – písemná maturitní práce z němčiny, španělštiny a francouzštiny
11. 4. Fyzikální olympiáda, kategorie E, krajské kolo
11. 4. Kambodža – pořad v rámci projektu Planeta 3000
12. 4. Mše svatá pro třídu 2.E v kostele sv. Rodiny
12. 4. Exkurze do Rakouska (Linz – 2.N, 2.A)
12. 4. JPZ -1. kolo přijímacího řízení pro čtyřletý cyklus
12. 4. MZ – písemná práce z českého jazyka
15. 4. JPZ – 2. kolo přijímacího řízení pro čtyřletý cyklus
15. 4. MZ – písemná práce z německého, španělského a francouzského jazyka
15. – 19. 4. Srdíčkové dny – život dětem
15. – 19. 4. Zájezd do Anglie (2.C a 4.N)
16. 4. JPZ – 1. kolo přijímacího řízení pro šestiletý a osmiletý cyklus
16. 4. Projektový den pro vyšší gymnázium
16. 4. Filmové představení pro nižší gymnázium
17. 4. JPZ – 2. kolo přijímacího řízení pro šestiletý a osmiletý cyklus
17. 4. Ředitelské volno
19. 4. Mše svatá pro třídu 2.N v kostele sv. Rodiny
23. 4. Pedagogická porada od 14 hodin
23. 4. Konzultační odpoledne (rodičovské schůzky) od 16 do 18 hodin
24. 4. Fyzikální olympiáda, kategorie B – D, krajské kolo
24. 4. Diplom DSD I – písemná část zkoušky (5.A, 4.N, 3.C)
24. 4. Uzavření klasifikace pro maturitní ročník
25. 4. Klasifikační porada pro maturitní ročník
26. 4. Mše svatá pro třídu 3.F v kostele sv. Rodiny
26. 4. Ukončení výuky v maturitním ročníku – vydání vysvědčení
28. 4. – 1. 5. Osvětim, Krakov, Olomouc – dějepisná exkurze (4.N, 2.C)
29. 4. JPZ – 1. náhradní termín pro všechny obory
30. 4. JPZ – 2. náhradní termín pro všechny obory
Další akce: Grafitový důl Český Krumlov (3.A, 1.E, 1.N, 1.F) – v den JPZ
Ocelárna v Linci (předmaturitní semináře v rámci projektového dne)
Biologická olympiáda kategoria A a B  – krajské kolo
Biologická olympiáda kategorie C a D – okresní kolo
Zoo Praha (první ročník SŠ)
Lékařská přednáška – samovyšetření prsu a varlat (druhý ročník SŠ)
Baroko v Českém Krumlově – dějepisný výlet pro 7.A
Dějepisná exkurze pro 6.A, 4.E, 4.F a 2.C (třídenní exkurze, bude upřesněno)
Návštěva Ekocentra (3.c – skupina etika)
Rolničkové dny
Návštěva Institut Francais v Praze
Výstava a následná debata ve VK České Budějovice – francouzština
Výměnný pobyt pro 2.E – návštěva Malagy
Gymnasia Cantant – celorepublikové kolo v Brně (Bigysbor)
Setkání sborů tří zemí v Pasově (Bigysbor)
duben/květen Techmánie Plzeň (2.A)

KVĚTEN

1. 5. Státní svátek – Svátek práce
1.- 3. 5. Západní Čechy – dějepisná exkurze (6.A, 4.E)
2. – 6. 5. MZ – didaktické testy – jednotné zkušební schéma stanoví MŠMT do 15. ledna 2024
3. 5. Mše svatá pro třídu 4.N  v kostele sv. Rodiny
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
10. 5. Mše svatá pro třídu 2.C v kostele sv. Rodiny
15. 5. Den proti rakovině
16. – 26. 5. Ústní maturitní zkoušky (třídy 8.A, 6. E, 6.N, 4.C)
17. 5. Mše svatá pro třídu 4.A v kostele sv. Rodiny
24. 5. Mše svatá pro třídu 3.C v kostele sv. Rodiny
28. 5. Holocaust v literatuře (5.F)
29. – 31. 5. Praha, Lidice, Berounsko – dějepisná exkurze (4.F)
30. 5. Holocaust v literatuře (3.C)
31. 5. Mše svatá pro třídu 5.A v kostele sv. Rodiny
Další akce: Den s chemií na PřF v Českých Budějovicích (4.A, 2.E, 2.N, 2.F) – dle termínu organizátora
Chemické pokusy na VŠCHT Praha (první ročník SŠ) – dle termínu organizátora
Botanická exkurze (2.N, 2.E, 2.F, 4.A)
Husitský Trocnov – dějepisný výlet pro 2.A
Eutanázie nebo hospicová péče – PhDr. Huneš
Pěstounská péče – Martina Fürstová, Diecézní centrum pro rodinu
Přednáška P. Josefa Prokeše
Přednáška biskupa Pavla Posáda
Duchovní aspekt lidské sexuality – Diecézní centrum pro rodinu
Závislosti – Tomáš Rádl
Mezigenerační dialog – projekt
Amnesty International: workshop o lidských právech (2.N – skupina etika)
Planetárium ČB (3.E)
Malá maturita (2.E)

ČERVEN

7. 6. Mše svatá pro dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
7. – 15. 6. Sportovně relaxační kurz v Chorvatsku (předmaturitní ročník)
10. – 15. 6. Zájezd do Anglie (4.a a 2.N)
15. – 22. 6. Zájezd do Anglie (2.F a 4.F)
24. 6. Uzavření klasifikace za II. pololetí (do 17 hodin)
25. 6. Klasifikační pedagogická rada od 14 hodin
do 25.6. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
26. 6. Celoškolní pouť
27. 6. Školní mše svatá
28. 6. Ukončení II. pololetí – vydání vysvědčení
Další akce: Geologické sbírky Jihočeského muzea (v rámci hodiny biologie; 1.N, 1.E, 1.F, 3.A)
Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (SBi předmaturitní)
Kurz orientace a navigace na Lipně (4.A, 2.N, 2.F, 2.E)
Lidice – dějepisný výlet pro 4.A a 2.F
Mezigenerační dialog – projekt
Den dětí pro DD Boršov (4.N)
Festival Bonjour Budějovice
Malá maturita (2.E)
 
29. 6. – 1. 9. Hlavní prázdniny.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne

v pondělí 2. září 2024.

 

Další akce během školního roku (termín závisí na možnostech odborníků z praxe, případně na organizaci výuky během školního roku):

 • Den s přírodními vědami na Výstavišti v Praze (druhý ročník SŠ)
 • Geologické vycházky v oblasti Barrandienu (vede RNDr. Štěpán Rak, Ph.D.)
 • Přírodovědné muzeum v Semenci (geologický vzdělávací program)
 • Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu ČR – výběr tříd v rámci Zsv
 • Česká národní banka – návštěva výběru tříd v rámci Zsv
 • Komentovaná prohlídka – současná Praha (výběr tříd v rámci Zsv)
 • Nepodceňuj kyberšikanu, přísně se trestá – online přednáška v rámci výuky Zsv
 • Kurz první pomoci – Modrá pomněnka
 • Celoškolní představení v Jihočeském divadle (ve 2. pololetí)
 • Divadelní představení s workshopem v Praze (3.F, 3.N, 4.E, 4.F – 2. pololetí)
 • Návštěva redakce novin v Praze (seminář Čj)
 • Divadlo ÚDiF (3.A, 1.F, 1.E a 1.N, dle nabídky na začátku 2. pololetí)
 • Návštěva Dopravního podniku města ČB (2.E, 2.N, 2.F a 4.A v rámci fyziky, 2. pololetí)
 • TZÚS/ Bosch ČB (2.C, 4.E, 4.F, 4.N, 6.A. 2. pololetí)