Rámcový harmonogram školního roku 2023/2024

Začátkem října bude zveřejněn podrobný roční plán s akcemi pořádanými jednotlivými vyučovanými předměty.

2. – 8. září turistický kurz ve Vysokých Tatrách pro druhý ročník SŠ (2.C a 4.N)
4. září zahájení školního roku
5. září zahájení výuky podle rozvrhu
4. – 8. září cyklokurz pro první ročníky SŠ (5.A, 3.E, 3.F, 3.N)
7. a 8. září adaptační kurz pro 1.C
9. – 16. září turistický kurz ve Vysokých Tatrách pro druhý ročník SŠ (6.A, 4.E a 4.F)
12. září podzimní termín MZ
15. září mše svatá
28. září státní svátek (sv. Václav)
29. září ředitelské volno

25. října ředitelské volno
26. a 27. října podzimní prázdniny
28. října státní svátek (Den vzniku Československa)

17. listopadu státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
21. listopadu pedagogická porada + konzultační odpoledne

20. a 21. prosince florbalový turnaj
22. prosince mše svatá
23. prosince – 2. ledna vánoční prázdniny

3. ledna začátek výuky v roce 2024
4. ledna den otevřených dveří
30. ledna klasifikační porada
31. ledna výpis vysvědčení

2. února pololetní prázdniny

1.března termín podání přihlášky ke studiu na SŠ
11. – 15. března jarní prázdniny
27. března mše svatá
28. března velikonoční prázdniny
29. března státní svátek (Velký pátek)

1.dubna státní svátek (Velikonoční pondělí)
polovina dubna přijímací zkoušky na čtyřletý cyklus + kino a projektový den, maturitní písemné práce
polovina dubna přijímací zkoušky na šestiletý a osmiletý cyklus + výuka a program pro studenty gymnázia bude upřesněna
23. dubna pedagogická porada + konzultační odpoledne
26. dubna ukončení studia v maturitním ročníku
duben Anglie (4.N a 2.C)

1. května státní svátek (Svátek práce)
od 2. května didaktické testy (maturita)
8. května státní svátek (Den vítězství)
od 16. května ústní maturity

8. – 15. června Chorvatsko, Anglie (4.A a 2.N)
15. – 22. června Anglie (4.F a 2.F)
25. června klasifikační porada
26. června celoškolní pouť
27. června školní mše svatá
28. června vysvědčení