Rámcový harmonogram školního roku 2021/2022

DUBEN

1.4. Školní mše svatá za maturanty
7.4. Bilingvní sekce – maturitní zkouška – comentario
8.4. Školní mše svatá za Gymnázium Jírovcova
12. – 13. 4. Přijímací zkoušky na čtyřletý obor (JPZ)
12.4. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
13.4. Školní mše
14.4. Velikonoční prázdniny
15.4. Státní svátek – Velký pátek
18.4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
19. – 20.4. Přijímací zkoušky na šestiletý a osmiletý obor (JPZ)
22.4. Školní mše svatá pro třídu 2.A
22.4. Den knihy a Sant Jordi (4.E, 5.E)
25.-28.4. Písemné práce (společná část maturitní zkoušky)
26.4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
29.4. Školní mše svatá pro třídy 3.F a 7.A
29.4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Institut francais Praha
Biologická olympiáda – krajské kolo (kat. A, B)
Biologická olympiáda – okresní kolo (kat. C, D)
Lékařská přednáška – samovyšetření prsu a varlat (2.C, 4.E, 4.N, 6.A)
Úpravna vody v Plavu a čistička v Českém Vrbném (1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
Techmánie Plzeň (2.E, 2N)
Exkurze Terezín (SZv)
Divadelní festival
Dějepisná exkurze (2.C, 4.E, 4.N, 6.A)
duben/květen Exkurze Praha (5.N)
duben/květen Muzeum koněspřežky (3.E)
duben/květen Exkurze Terezín (4.A)

 

KVĚTEN

2.-5.5. Didaktické testy (společná část maturitní zkoušky); nepovinná zkouška Matematika rozšiřující
6.5. Školní mše svatá pro třídu 4.N
13.5. Školní mše svatá pro třídu 2.C
16.-27.5. Ústní maturitní zkoušky (4.C, 6.G, 6.N, 8.A, 8.B)
20.5. Školní mše svatá pro třídu 6.A
27.5. Školní mše svatá pro třídu 3.C
Další akce: Botanická exkurze (2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
Techmánie Plzeň (2.F)
Planetárium ČB (1.C, 3.E, 3.N, 5.A)
Pedagogicko-psychologická poradna (3.F, 5.A)
Projekt Příběhy našich sousedů
Exkurze Strasbourg (5.N)
květen/červen Španělská liga v ČB

 

ČERVEN

3.6. Školní mše svatá pro třídu 5.A
10.6. Školní mše svatá za dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
od 13.6. Školní výlety
27.6. Klasifikační pedagogická rada
29.6. Školní mše
30.6. Ukončení druhého pololetí – předání vysvědčení
Další akce: Geologická exkurze/Geologické sbírky Jihočeského muzea (1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
ZOO Praha (3.E, 3.F, 3.N, 5.A)
Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (SBi předmaturitní)
Sportovní kurz v Chorvatsku (bude upřesněno)
1.7. – 31.8. Hlavní prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022.