Rámcový harmonogram školního roku 2022/2023

ÚNOR

3. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
8. 2. Saturnin, představení Jihočeského divadla (vyšší gymnázium)
10. 2. Mše svatá pro třídu 5.N + společná snídaně
13. 2. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (akce pro bilingvu)
14. 2. Pilotní zkouška DSD I (5.A, 4.N, 3.C)
17. 2. Mše svatá pro Gymnázium J. V. Jirsíka
22.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády
24. 2. Mše svatá pro třídu 4.F + společná snídaně
Další akce: Soutěž Frankofonie
Malá maturita (2.E)
Jihočeské divadlo (6.E)
Biologická olympiáda (kat. B, A – vyšší gymnázium – školní kolo)
Divadlo, Praha (2.C, 4.F)
Návštěva C. T. Havla z TF JU (ReV maturitní a předmaturitní)
Exkurze do Prahy (6.N)

 

 

BŘEZEN

3. 3. Mše svatá pro třídu 4.E + společná snídaně
do 1.3. Odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení SŠ.
6. – 10. 3. Jarní prázdniny
14. 3. Den matematiky (akce pro bilingvu)
17. 3. Mše svatá pro Gymnázium Jírovcova a Česká
17. 3. Matematický klokan
22. 3. Okresní kolo Fyzikální olympiády (kat. E + F)
23. 3. DSD I – písemná část zkoušky
24. 3. Mše svatá pro třídu 3.N + společná snídaně
27. – 29. 3. DSD I – ústní část zkoušky
27. – 28. 3. Španělské divadlo v Ostravě
31. 3. Mše svatá za maturanty a maturitní komise
Další akce: Exkurze do Institutu Cervantes v Praze
Den Frankofonie
Anglické divadlo – Farma zvířat
Jihočeské divadlo (3.C, 3.E, 3.F)
Postní sbírka
Sázení stromků (4.E, 4.N, 4.F)
Živá knihovna (s Amnesty International – 1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
Beseda s Janem Štifterem
Návštěva u soudu (2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce
Krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Zkoušky B2 First a C1 Advanced
březen/duben Život dětem

 

DUBEN

3. – 5. 4. MZ – písemné práce
3. – 5. 4. Dějepisná exkurze – východní Čechy, Polsko (6.A, 4.F)
4. 4. Matematická olympiáda (SŠ – krajské kolo)
5. 4. Školní mše svatá
6. 4. Velikonoční prázdniny
7. 4. Státní svátek – Velký pátek
10. 4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
11. 4. Písemná maturitní zkouška ŠJ
12. 4. Matematická olympiáda (Z 6, 7, 8 – okresní kolo)
13. a 14. dubna Přijímací řízení SŠ – čtyřletý cyklus
14. 4. Mše svatá pro třídu 3.E + společná snídaně
17. 4. Přijímací řízení SŠ – šestiletý a osmiletý cyklus; ředitelské volno
18. 4. Přijímací řízení SŠ – šestiletý a osmiletý cyklus; projektový den
20. 4. Krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. E)
21. 4. Mše svatá pro třídu 2.N + společná snídaně
23. 4. Dopravní podnik města České Budějovice (4.A, 2.E, 2.F, 2.N)
25. 4. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
25. – 29. 3. Španělské divadlo v Bulharsku
26. 4. Krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. B–D)
26. 4. Uzavření klasifikace pro maturitní ročníky (do 12 hodin!!)
27. 4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
28. 4. Mše svatá pro třídu 3.F + společná snídaně
28. 4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Čistička odpadních vod v Českém Vrbném (4.F)
Návštěva Institut Francais, Praha
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Středověký Jindřichův Hradec (3.C)
Biologická olympiáda (kat. A, B – vyšší gymnázium – krajské kolo)
Biologická olympiáda (kat. D, C – nižší gymnázium – okresní kolo)
Exkurze do Zoo Praha (3.N, 3.E, 3.F, 5.A)
Exkurze po duchovních památkách města ČB (nebo krajiny) (1.C)
Literární exkurze do Prahy (5.E)
Samovyšetření prsu a varlat – přednáška pro 4.N, 4.E, 4.F, 2.C, 6.A

 

KVĚTEN

1. 5. Státní svátek – Svátek práce
2. – 5. 5. MZ – didaktické testy
5. 5. Mše svatá pro třídu 4.N + společná snídaně
11. 5. Magický Senegal (6.A, 2.C, 4.N, 4.F, 4.E, SZ předmaturitní)
12. 5. Mše svatá pro třídu 2.C + společná snídaně
16. – 19. 5. Dějepisná exkurze do Prahy (4.E, 4.N, 2.C)
16. – 26. 5. Ústní maturitní zkoušky (třídy 8.A, 6. E, 6.N, 4.C)
19. 5. Mše svatá pro třídu 4.A + společná snídaně
23. 5. Techmánie Plzeň (2.A)
23. 5. Planetárium ČB (5.A, 3.E, 3.F, 3.N, 1.C)
26. 5. Mše svatá pro třídu 3.C + společná snídaně
Další akce: Zájezd do Provence (4.F, franc. poloviny 5.N, 2.C a 3.C)
Mikrobiologický ústav v Třeboni (4.E)
Absolventský večer (seminář EV)
Instalace absolventských prací maturantů ze semináře EV v kostele sv. Rodiny
Návštěva knihovny (3.A, 7.A)
Liga proti rakovině – charitativní sbírka
Botanická exkurze (2.N, 2.E, 2.F, 4.A)
Exkurze po duchovních památkách města ČB (nebo krajiny) (2.A)
květen/červen Exkurze do Anglie
květen/červen Exkurze po německy mluvících zemích

 

ČERVEN

  1. 6.
Mše svatá pro třídu 5.A + společná snídaně
9. 6. Mše svatá za dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
9. – 17. 6. Sportovní kurz – Chorvatsko (třídy 7.A, 5.N, 5.E, 3.C)
23. 6. TZÚS ČB (6.A, 4.E, 4.F, 4.N, 2.C)
26. 6. Uzavření klasifikace za II. pololetí (do 17 hodin)
27. 6. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
28. 6. Celoškolní pouť
29. 6. Školní mše svatá pro Bigy
do 25.6. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
28. – 29. 6. Exkurze – vybrané památky UNESCO ČR (SZ předmaturitní)
30. 6. Ukončení II. pololetí – vydání vysvědčení
Další akce: Rakousko – historická exkurze (2.N, 1.F)
Exkurze Gműnd (1.N, 3.C)
Exkurze do Institutu Cervantes v Praze
Geologické sbírky Jihočeského muzea/ Geologická exkurze (1.N, 1.E, 1.F, 3.A)
Terénní geografická exkurze (2.N, 2.F)
Přednáška dr. M. Klapetky z TF JU (ReV předmaturitní)
Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (předmat. SBi)
 
1.7. – 3. 9. Hlavní prázdniny.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne

v pondělí 4. září 2023.