Rámcový harmonogram školního roku 2022/2023

ZÁŘÍ

datum název akce (třídy)
30. 8. – 4.9. Exkurze – Řím
 1.9. Začátek školního roku (třídnické hodiny)
2. 9. Školní mše svatá – letní kino Háječek
5. 9. – 9. 9. Cyklokurz Nová Pec (1.C, 3.E, 3.N, 3.F, 5.A)
3.9. – 9. 9. Sportovně turistický kurz Tatry (2.C, 4.E, 6.A..)
6. 9. Styly učení – přednáška KPPP (1.A, 1.E, 1.N, 1.F)
9. 9. Podzimní maturitní zkoušky – profilová část
10. 9. – 16. 9. Sportovně turistický kurz Tatry (4.N, 4.F, 4.C..)
12. a 13.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.A)
13. a 14.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.E a 1.F)
14. a 15.9. Adaptační kurz Zlatá Koruna (1.N)
15. 9. Burza učebnic v tělocvičně
20. – 21. 9. Kam směřuji? Kurz pro maturanty (4.C)
22. – 23. 9. Kam směřuji? Kurz pro maturanty (8.A)
23. 9. Exkurze PřF UK Praha – periodická tabulka (2.F)
23. 9. Návštěva AJG, Hluboká n. Vltavou (EV)
23. 9. Zasedání studentského parlamentu
26. 9. Německé divadlo (4.N, německé poloviny 2.C, 3.C a 6.A)
26. – 27. 9. Kam směřuji? Kurz pro maturanty (6.E)
27. 9. Bezpečnost v online prostoru (1.A, 1.E, 1.F, 1.N)
27.9. Návštěva knihovny (2.A)
29. – 30. 9. Kam směřuji? Kurz pro maturanty (6.N)
28. 9. Státní svátek – sv. Václav
29. 9. Stavovské divadlo, knihovna V. Havla, Praha (8.A)
30. 9. Workshop k demokratické participaci (2.C)
30. 9. Termín odevzdání přihlášek k DSD I zkoušce (5. A, 4.N, 3.C)
Další akce: Návštěva knihovny (1.E, 1.C)

 

ŘÍJEN

4. 10. 20. výročí založení CZŠ
6. 10. Neplýtvej jídlem! – svačina na dvorku (5.E)
7. 10. Mše svatá pro třídy 1.A a 8.A + společná snídaně
10. 10. Bílá pastelka
10. 10. Den kaše s Mary’s Meal
11. 10. Exkurze do knihovny (1.A)
12. 10. Národní divadlo Praha (4.N)
13. 10. Návštěva Francouzské aliance (1.C, 1.F)
13. – 15. 10. Erasmus Days
14. 10. Mše svatá pro třídu 2.A + společná snídaně
17. 10. Mezinárodní den potravin (akce pro bilingvu)
18. 10. Návštěva SOA Třeboň (2.C)
21. 10. Mše svatá pro třídy 1.E a 6.E + společná snídaně
21. 10. Divadlo, Praha (3.N)
21. 10. UniLink (přednáška pro maturanty v angličtině)
25. 10. Anatomický ústav při 1. LF (SBi maturitní)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek – Den vzniku Československa
Další akce: Diakonie Českobratrské církve evangelické – charitativní sbírka Rolnička
Návštěva u soudu (5.E)
Návštěva knihovny (1.N)
Divadlo, Praha (4.A)
říjen/listopad Metody řešení úloh SŠ

 

LISTOPAD

  1. 11.
Jak se vidím já? (přednáška pro 2.A)
  1. 11.
Anatomický ústav při 1.LF (SBi maturitní)
  1. 11.
ELI Beamlines Dolní Břežany (SFy maturitní)
  1. 11.
Pišqworky
  1. 11.
Gaudeamus – veletrh vysokých škol, Brno (maturitní ročník)
1., 2. a 8. 11. Jak na partnerství? (přednáška pro 1.E, 1.F, 1.N, 3.A, 2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
9. 11. Divadlo, Praha (6.A)
2. – 4. 11. Konference církevních škol a školských zařízení v ČB
  1. 11.
Edukační program Archeologie (1.E)
4. 11. Mše svatá pro třídy 1.F a 7.A + společná snídaně
4. 11. Pilotní zkouška DSD II (7.A, 5.N, 3.C)
11. 11. Mše svatá pro třídy 1.N a 6.N + společná snídaně
8. – 14. 11. Intercambio v Talaveře (2.E)
16. 11. Maturitní ples třídy 4.C
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. Ředitelské volno
22. 11. První léta první republiky – edukační program Jihočeského muzea (4.E)
22. 11. DSD II – písemná část zkoušky (8.A, 6.N, 4.C)
22. 11. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
23. 11. Pišqworky
24. 11. Pišqworky
25. 11. Mše svatá pro třídy 1.C a 4.C + společná snídaně
28. – 30. 11. DSD II – ústní část zkoušky (8.A, 6.N, 4.C)
29. 11. Internetová matematická olympiáda
Další akce: Dvoudenní exkurze do Vídně (4.N, 3.N, 6.A)
Den otevřených dveří na akademii (seminář chemie)
Strahovský klášter, Praha (4.A)
Exkurze do DS Arpida + program pro děti (4.E)
Zkoušky DELF
Veletrh vysokých škol (naši absolventi)
Malé divadlo v Českých Budějovicích
OA Český Krumlov (7.A)
Návštěva Poslanecké sněmovny PČR (5.E)
Festival Francouzský podzim (filmové představení)
Výstava francouzského umění + workshop – Veletržní palác, Praha
Hydrobiologický ústav (1.C)
Návštěva muzea – expozice “Zvuk času” (1.A)
Post Bellum – Paměť národa
Parazitologický ústav + molekulární biologie (předmat. SBi)

 

PROSINEC

do 1.12. Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období.
3. 12. C1 Advanced (CAE)
5. 12. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (akce pro bilingvu)
10. 12. B2 First (FCE)
11. – 16. 12. Lyžařský kurz v Tauplitz, Rakousko (2.A, 3.N)
13. 12. Exkurze do Pasova (3.A, 1.N, 4.A)
19. a 20. 12. Školní florbalový turnaj Josefa Cepáka
21. 12. Školní mše svatá
22. 12. Ředitelské volno
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
Další akce: Exkurze do Gmunden (2.N, 1.F, část 5.A)
Vysoká pec v Linci (předmaturitní seminář chemie)
Výroba vánočních balíčků pro bezdomovce
Sbírka oblečení (také knihy, hračky) pro děti z pěstounských rodin (2.C)
Památník národního písemnictví, Praha (5.A)
Návštěva knihovny (1.F, 4.E, 3.A, 2.C, 3.C, 4.F)
Haus der Natur, Salzburg (4.N, 4.E, 4.F, 2.C, 6.A)

 

LEDEN

3.1. Začátek vyučování v roce 2023
4. 1. Den otevřených dveří
6. 1. Mše svatá pro třídu 3.A + společná snídaně
6. 1. Maturitní ples třídy 6.N
8. – 13. 1. Lyžařský kurz v Tauplitz, Rakousko (1.C, 5.A)
9. 1. Matematická olympiáda (Z 6, 7, 8 – školní kolo)
9. 1. Matematická olympiáda (Z9 – školní kolo)
13. 11. Mše svatá pro Gymnázium Česká a Jírovcova
14. – 21. 1. Lyžařský kurz ve Vars, Francie (3.F, 3.E)
do 15.1. MŠMT určí jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky.
18. 1. Krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. A)
20. 1. Mše svatá pro třídy 2.E a 5.E + společná snídaně
20. 1. Maturitní ples třídy 8.A
23. 1. ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) (3.A, 1.E, 1.F, 1.N)
23. 1. JE Temelín (SFy předmaturitní)
24. 1. Matematická olympiáda (SŠ – školní kolo)
25. 1. Matematická olympiáda (Z9 – okresní kolo)
27. 1. Mše svatá pro třídy 2.F a 6.A + společná snídaně
27. 1. Do 14 hodin uzavřené známky za první pololetí (zapsané v Bakalářích).
30.1. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin).
31.1. Rozdání výpisů vysvědčení za první pololetí.
do 30.1. Přijímací řízení SŠ – ředitel školy vyhlásí 1. kolo
Další akce: Konverzační soutěž v německém jazyce
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – ŠK
Tříkrálová sbírka (Městská charita)
Malé divadlo v Českých Budějovicích
Biologická olympiáda (kat. D, C – nižší gymnázium – školní kolo)
Přednáška o závislostech (3.F a 3.N)

 

ÚNOR

3. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
8. 2. Saturnin, představení Jihočeského divadla (vyšší gymnázium)
10. 2. Mše svatá pro třídu 5.N + společná snídaně
13. 2. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (akce pro bilingvu)
14. 2. Pilotní zkouška DSD I (5.A, 4.N, 3.C)
17. 2. Mše svatá pro Gymnázium J. V. Jirsíka
22.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády
24. 2. Mše svatá pro třídu 4.F + společná snídaně
Další akce: Soutěž Frankofonie
Malá maturita (2.E)
Jihočeské divadlo (6.E)
Biologická olympiáda (kat. B, A – vyšší gymnázium – školní kolo)
Divadlo, Praha (2.C, 4.F)
Návštěva C. T. Havla z TF JU (ReV maturitní a předmaturitní)
Exkurze do Prahy (6.N)

 

 

BŘEZEN

3. 3. Mše svatá pro třídu 4.E + společná snídaně
do 1.3. Odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení SŠ.
6. – 10. 3. Jarní prázdniny
14. 3. Den matematiky (akce pro bilingvu)
17. 3. Mše svatá pro Gymnázium Jírovcova a Česká
17. 3. Matematický klokan
22. 3. Okresní kolo Fyzikální olympiády (kat. E + F)
23. 3. DSD I – písemná část zkoušky
24. 3. Mše svatá pro třídu 3.N + společná snídaně
27. – 29. 3. DSD I – ústní část zkoušky
27. – 28. 3. Španělské divadlo v Ostravě
31. 3. Mše svatá za maturanty a maturitní komise
Další akce: Exkurze do Institutu Cervantes v Praze
Den Frankofonie
Anglické divadlo – Farma zvířat
Jihočeské divadlo (3.C, 3.E, 3.F)
Postní sbírka
Sázení stromků (4.E, 4.N, 4.F)
Živá knihovna (s Amnesty International – 1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
Beseda s Janem Štifterem
Návštěva u soudu (2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce
Krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Zkoušky B2 First a C1 Advanced
březen/duben Život dětem

 

DUBEN

3. – 5. 4. MZ – písemné práce
3. – 5. 4. Dějepisná exkurze – východní Čechy, Polsko (6.A, 4.F)
4. 4. Matematická olympiáda (SŠ – krajské kolo)
5. 4. Školní mše svatá
6. 4. Velikonoční prázdniny
7. 4. Státní svátek – Velký pátek
10. 4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
11. 4. Písemná maturitní zkouška ŠJ
12. 4. Matematická olympiáda (Z 6, 7, 8 – okresní kolo)
13. a 14. dubna Přijímací řízení SŠ – čtyřletý cyklus
14. 4. Mše svatá pro třídu 3.E + společná snídaně
17. 4. Přijímací řízení SŠ – šestiletý a osmiletý cyklus; ředitelské volno
18. 4. Přijímací řízení SŠ – šestiletý a osmiletý cyklus; projektový den
20. 4. Krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. E)
21. 4. Mše svatá pro třídu 2.N + společná snídaně
23. 4. Dopravní podnik města České Budějovice (4.A, 2.E, 2.F, 2.N)
25. 4. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
25. – 29. 3. Španělské divadlo v Bulharsku
26. 4. Krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. B–D)
26. 4. Uzavření klasifikace pro maturitní ročníky (do 12 hodin!!)
27. 4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
28. 4. Mše svatá pro třídu 3.F + společná snídaně
28. 4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Čistička odpadních vod v Českém Vrbném (4.F)
Návštěva Institut Francais, Praha
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Středověký Jindřichův Hradec (3.C)
Biologická olympiáda (kat. A, B – vyšší gymnázium – krajské kolo)
Biologická olympiáda (kat. D, C – nižší gymnázium – okresní kolo)
Exkurze do Zoo Praha (3.N, 3.E, 3.F, 5.A)
Exkurze po duchovních památkách města ČB (nebo krajiny) (1.C)
Literární exkurze do Prahy (5.E)
Samovyšetření prsu a varlat – přednáška pro 4.N, 4.E, 4.F, 2.C, 6.A

 

KVĚTEN

1. 5. Státní svátek – Svátek práce
2. – 5. 5. MZ – didaktické testy
5. 5. Mše svatá pro třídu 4.N + společná snídaně
11. 5. Magický Senegal (6.A, 2.C, 4.N, 4.F, 4.E, SZ předmaturitní)
12. 5. Mše svatá pro třídu 2.C + společná snídaně
16. – 19. 5. Dějepisná exkurze do Prahy (4.E, 4.N, 2.C)
16. – 26. 5. Ústní maturitní zkoušky (třídy 8.A, 6. E, 6.N, 4.C)
19. 5. Mše svatá pro třídu 4.A + společná snídaně
23. 5. Techmánie Plzeň (2.A)
23. 5. Planetárium ČB (5.A, 3.E, 3.F, 3.N, 1.C)
26. 5. Mše svatá pro třídu 3.C + společná snídaně
Další akce: Zájezd do Provence (4.F, franc. poloviny 5.N, 2.C a 3.C)
Mikrobiologický ústav v Třeboni (4.E)
Absolventský večer (seminář EV)
Instalace absolventských prací maturantů ze semináře EV v kostele sv. Rodiny
Návštěva knihovny (3.A, 7.A)
Liga proti rakovině – charitativní sbírka
Botanická exkurze (2.N, 2.E, 2.F, 4.A)
Exkurze po duchovních památkách města ČB (nebo krajiny) (2.A)
květen/červen Exkurze do Anglie
květen/červen Exkurze po německy mluvících zemích

 

ČERVEN

  1. 6.
Mše svatá pro třídu 5.A + společná snídaně
9. 6. Mše svatá za dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
9. – 17. 6. Sportovní kurz – Chorvatsko (třídy 7.A, 5.N, 5.E, 3.C)
23. 6. TZÚS ČB (6.A, 4.E, 4.F, 4.N, 2.C)
26. 6. Uzavření klasifikace za II. pololetí (do 17 hodin)
27. 6. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
28. 6. Celoškolní pouť
29. 6. Školní mše svatá pro Bigy
do 25.6. Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro podzimní zkušební období)
28. – 29. 6. Exkurze – vybrané památky UNESCO ČR (SZ předmaturitní)
30. 6. Ukončení II. pololetí – vydání vysvědčení
Další akce: Rakousko – historická exkurze (2.N, 1.F)
Exkurze Gműnd (1.N, 3.C)
Exkurze do Institutu Cervantes v Praze
Geologické sbírky Jihočeského muzea/ Geologická exkurze (1.N, 1.E, 1.F, 3.A)
Terénní geografická exkurze (2.N, 2.F)
Přednáška dr. M. Klapetky z TF JU (ReV předmaturitní)
Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (předmat. SBi)
 
1.7. – 3. 9. Hlavní prázdniny.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne

v pondělí 4. září 2023.