Charitativní činnost

Svačiny na dvorku

Na našem gymnáziu se Svačina na dvorku stala již zavedenou a oblíbenou tradicí. Pořádající třída si ve spolupráci se svým třídním učitelem (popř. s vyučujícími etiky či náboženství) kromě příspěvku na svůj maturitní účet volí také libovolnou charitativní organizaci či dobročinný účel, na který přispívá minimálně polovinou svého výdělku. Od svých začátků – za založení této originální školní akce vděčíme Pavle Trendové – prošla Svačina na dvorku mnohými studentskými “upgrady”. Můžete na ní ochutnat nejrůznější dobroty od domácího pečiva až po cukrovou vatu, popcorn či sekanou v housce. Cílem akce není jen užít si dobré jídlo a získat finanční příspěvek na maturitní ples, ale je to i skvělá příležitost vykonat dobrý skutek, procvičit si týmovou spolupráci a zažít přátelskou atmosféru.

Kromě toho, že za vámi přijdu zhruba týden před vaší Svačinou do třídy, tak mě můžete, v případě jakýchkoliv dalších dotazů, kontaktovat na školní adrese (inova@bigy-cb.cz; kabinet francouzštiny). Děkuji, Veronika Blažek Iňová.

Sbírka věcí pro děti

Jak smysluplně a konkrétně využít věci, ze kterých jsme už vyrostli, ale ještě jsou plně funkční a mohou dále sloužit? Můžete je darovat potřebným.

Studenti se pravidelně zapojují do charitativních akcí jako dobrovolníci. Biskupské gymnázium spolupracuje se šesti sdruženími.

  • Život dětem: Srdíčkové dny se opakují třikrát ročně (září, prosinec, březen). Vybraná částka je použita na pomoc konkrétním handicapovaným dětem, např. jako příspěvek na pořízení invalidního vozíčku či rehabilitační a kompenzační pomůcky.
  • Diakonie Českobratrské církve evangelické: Středisko Rolnička pořádá sbírku jednou za rok, peníze se vybírají každý rok za jiným účelem.
  • Nadační fond Českého rozhlasu: Světluška každý rok v září pořádá sbírku na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
  • Charita ČR: Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
  • Diakonie Broumov: Jedná se o humanitární sbírku použitého ošacení pro potřebné.
  • Liga proti rakovině: Český den proti rakovině, tzv. Květinový den, se pořádá jednou za rok tradičně v květnu. Výtěžek sbírky je věnován na boj s touto zákeřnou nemocí.

Spolupráce s Amnesty International

Každoročně se studenti podílí na kampani Amnesty International Dopisy v ulicích – 3 minuty stačí. Jejím cílem je upozornit na případy diskriminace lidí, kteří se ničím neprovinili, a přesto jsou obětí pronásledování. Studenti nabízí veřejnosti k podpisu dopisy, které Amnesty adresuje úřadům zemí, kde k porušování práv dochází.

Spolupráce se společností Člověk v tísni

V rámci výuky základů společenských věd spolupracujeme se společností Člověk v tísni. Jsme dlouhodobě zapojeni ve třech jejích projektech.

Od samého počátku, tedy více než 10 let, škola pořádá Příběhy bezpráví. Ty mají mladým lidem prostřednictvím dokumentárních filmů i diskusí s pamětníky připomenout desítky let života české společnosti ve dvou diktaturách. Projekt má napomoci tomu, aby se studenti dozvěděli více o těchto událostech, které znají jen zprostředkovaně, a aby si uvědomili, jaký význam má svoboda a její ochrana.

S problematikou lidských práv a jejich dodržování ve světě, ale i u nás studenty seznamuje Jeden svět na školách, festival dokumentárních filmů o lidských právech, který se každoročně koná v Č. Budějovicích v kině Kotva.

Přiblížitstudentům základní demokratické principy, zvýšit jejich zájem o „věci veřejné“ a podnítit prvovoliče jít k volbám, má projekt Volby nanečisto. Poprvé si studenti vyzkoušeli pokusně volit ve vypjatých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Následovaly volby do zastupitelstev krajů, volby prezidentské, předčasné volby do Poslanecké sněmovny a volby do Evropského parlamentu.Aby se studenti zbavili ostychu ze skutečných volebních místností, měly by i ty volby „jako“ co nejvíce připomínat volby skutečné. Chybět proto nemohou státní symboly, volební urna, „plenta“ či voličské seznamy v rukou vážně se tvářící komise.