Charita

Studenti se pravidelně zapojují do charitativních akcí jako dobrovolníci. Biskupské gymnázium spolupracuje se šesti sdruženími.

Život dětem: Srdíčkové dny se opakují třikrát ročně (září, prosinec, březen). Vybraná částka je použita na pomoc konkrétním handicapovaným dětem, např. jako příspěvek na pořízení invalidního vozíčku či rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Diakonie Českobratrské církve evangelické: Středisko Rolnička pořádá sbírku jednou za rok, peníze se vybírají každý rok za jiným účelem.

Nadační fond Českého rozhlasu: Světluška každý rok v září pořádá sbírku na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Charita ČR: Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Diakonie Broumov: Jedná se o humanitární sbírku použitého ošacení pro potřebné.

Liga proti rakovině: Český den proti rakovině, tzv. Květinový den, se pořádá jednou za rok tradičně v květnu. Výtěžek sbírky je věnován na boj s touto zákeřnou nemocí.

Spolupráce s Amnesty International

Každoročně se studenti podílí na kampani Amnesty International Dopisy v ulicích – 3 minuty stačí. Jejím cílem je upozornit na případy diskriminace lidí, kteří se ničím neprovinili, a přesto jsou obětí pronásledování. Studenti nabízí veřejnosti k podpisu dopisy, které Amnesty adresuje úřadům zemí, kde k porušování práv dochází.

Spolupráce se společností Člověk v tísni

V rámci výuky základů společenských věd spolupracujeme se společností Člověk v tísni. Jsme dlouhodobě zapojeni ve třech jejích projektech.

Od samého počátku, tedy více než 10 let, škola pořádá Příběhy bezpráví. Ty mají mladým lidem prostřednictvím dokumentárních filmů i diskusí s pamětníky připomenout desítky let života české společnosti ve dvou diktaturách. Projekt má napomoci tomu, aby se studenti dozvěděli více o těchto událostech, které znají jen zprostředkovaně, a aby si uvědomili, jaký význam má svoboda a její ochrana.

S problematikou lidských práv a jejich dodržování ve světě, ale i u nás studenty seznamuje Jeden svět na školách, festival dokumentárních filmů o lidských právech, který se každoročně koná v Č. Budějovicích v kině Kotva.

Přiblížitstudentům základní demokratické principy, zvýšit jejich zájem o „věci veřejné“ a podnítit prvovoliče jít k volbám, má projekt Volby nanečisto. Poprvé si studenti vyzkoušeli pokusně volit ve vypjatých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Následovaly volby do zastupitelstev krajů, volby prezidentské, předčasné volby do Poslanecké sněmovny a volby do Evropského parlamentu.Aby se studenti zbavili ostychu ze skutečných volebních místností, měly by i ty volby „jako“ co nejvíce připomínat volby skutečné. Chybět proto nemohou státní symboly, volební urna, „plenta“ či voličské seznamy v rukou vážně se tvářící komise.