Spolupráce se zahraničními školami

Biskupské gymnázium bylo založeno jako škola orientovaná na výuku humanitních předmětů, hlavně pak jazyků. Proto mezi první úkoly, které si vedení stanovilo, patřilo vybudovat síť zahraničních partnerských škol, na nichž by naši studenti mohli absolvovat studijní pobyty. Cílem těchto pobytů není jen zdokonalit jazykové znalosti, ale rovněž poznat život, kulturu a vzdělávací systém jednotlivých zemí a v neposlední řadě být dobrým reprezentantem své školy a země v zahraničí.

Po deseti letech existence navázalo naše gymnázium styky s mnoha církevními školami v německy mluvících zemích (SRN, Rakousko), dále pak s anglicky mluvícími zeměmi (USA), Španělskem a v posleních letech i se zeměmi Střední a Jižní Ameriky. V každém školním roce vysíláme okolo 20 studentů na tyto zahraniční pobyty a na základě dosavadních zkušeností můžeme říci, že tito jsou ve velké většině hodnoceni tamními školami vysoce kladně. Mnoho našich absolventů také studuje na zahraničních univerzitách (Německo, Rakousko, Španělsko, USA). Studenti bilingvního cyklu absolvují v 1. či 2. ročníku týdenní výměnný pobyt ve Španělsku.

Biskupské gymnázium se zapojilo do různých forem spolupráce se zahraničními školami – jednalo se o programy Comenius, Socrates, obdrželi jsme rovněž grant od Česko-německého fondu budoucnosti Renovabis a od rozvojového programu Phare.

V roce 2011 jsme získali prostředky z fondů EU – evropský sociální program na projekt Nový vzdělávací program pro potřeby společné Evropy.

Biskupské gymnázium je od roku 1992 zařazeno do sítě škol s rozšířenou výukou německého jazyka, která umožňuje získání německého jazykového diplomu (úroveň B2/C1). Každým rokem tuto zkoušku skládá 30-40 studentů maturitních ročníků. Vzhledem k jejich výborné průpravě a znalostem získalo mnoho z nich různá ocenění, umístili se na předních místech v soutěžích a těm nejlepším jsou udělována stipendia DAAD pro studium na německých univerzitách.

I v ostatních jazycích jsou naši studenti velmi dobře připraveni pro další studium. Díky dostatečné hodinové dotaci a intenzivní přípravě mohou studenti posledních ročníků získat Cambridgeské certifikáty z angličtiny (úrovně FCE – B2 nebo CAE -C1), nebo získat diplom DELE ze španělštiny či diplom DELF z francouzštiny. I v těchto jazycích se naši studenti umisťují na předních místech v různých soutěžích či olympiádách.

Absolventi šestiletého bilingvního cyklu skládají maturitní zkoušku s platností jak v ČR, tak ve Španělsku, umožňující studium na španělských univerzitách.

Seznam partnerských škol:

SRN

Program příhraniční spolupráce Euregio – gymnázia v Bavorsku 3-4 studenti celoročně.

Rakousko

  • Gymnasium Herz Jesu, Salzburg – 2 studenti celoročně
  • Gymnasium Borg, Bad Leonfelden – 3-5 mesíční pobyty – 5-10 studentů
  • 2 gymnazia Vídeň – 3-5 mesíční pobyty – 5-10 studentů

USA + Jižní Amerika

  • církevní organizace Global Outreach – 1 student celoročně (působnost ve státech Wisconsin, Nebraska)
  • výměnný program s USA a zeměmi Jižní Ameriky (převážně Brazílie) prostřednictvím Rotary Clubu – 1-2 studenti celoročně.

Španělsko

  • Spolupracujeme s univerzitou v Salamance, předním světovým centrem ve výuce španělštiny. Každoročně je k nám z univerzity vyslán lektor v rámci stáže programu Master Musale, který je již léta uznáván jako nejlepší vzdělávací program pro učitele španělštiny jako cizího jazyka ve Španělsku.