Europass

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Čtyřleté studium (79-41-K/41): CZ | EN | DE | FR

Osmileté studium (79-41-K/81): CZ | EN | DE | FR

Šestileté studium (79-41-K/61): CZ | EN | DE | FR

Šestileté bilingvní studium (79-43-K/61): CZ | EN