Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada@bigy-cb.cz

Školská rada působí ve složení:

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Jiří Heller (předseda)
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Jan Marek
  • Daniel Schusser

Zástupce zřizovatele:

  • Monz. David Henzl
  • Ing. František Mrosko

Dokumenty:

Jednací řád školské rady

Působnost školské rady dle školského zákona

Zápisy:

Zápis ze schůze 8. 6. 2022

Zápis ze schůze 23. 2. 2022

Zápis ze schůze 13. 10. 2021

Zápis ze schůze 2. 6. 2021

Zápis ze schůze 24. 2. 2021