Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada@bigy-cb.cz

Školská rada působí ve složení:

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Jiří Heller (předseda)
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Jan Marek
  • Luboš Petráň

Zástupce zřizovatele:

  • Monz. David Henzl
  • Ing. František Mrosko

icopdfJednací řád školské rady

icopdfPůsobnost školské rady dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

 

Zápisy

icopdfZápis ze schůze 13. 10. 2021

icopdfZápis ze schůze 2. 6. 2021

icopdfZápis ze schůze 24. 2. 2021

icopdfZápis ze schůze 26. 11. 2020

icopdfZápis ze schůze 5. 12. 2019

icopdfZápis ze schůze 13. 6. 2019