Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada@bigy-cb.cz

Školská rada působí ve složení:

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Jiří Heller (předseda)
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Daniel Schusser
  • Mgr. Michal Bosák

Zástupce zřizovatele:

  • Monz. David Henzl
  • Ing. František Mrosko

Dokumenty:

Jednací řád školské rady

Volební řád pro volby členů školské rady

Působnost školské rady dle školského zákona

Zápisy:

Zápis ze schůze 15. 2. 2023

Zápis ze schůze 5. 10. 2022

Zápis ze schůze 8. 6. 2022

Zápis ze schůze 23. 2. 2022

Zápis ze schůze 13. 10. 2021

Zápis ze schůze 2. 6. 2021

Zápis ze schůze 24. 2. 2021