KPP poradna a školní psycholog

Ve školním roce 2020/21 začala při Biskupském gymnáziu působit Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, která úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a pomáhá žákům, případně jejich rodinám s problémy (konzultace, individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory). Od ledna 2024 působí na našem gymnáziu také školní psycholog PhDr. Alena Geršlová.

Mgr. Kateřina Fajtová
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
114
telefon na vyžádání v kanceláři
konzultace dle dohody
PhDr. Alena Geršlová
školní psycholog
114
602 635 724
konzultace: po + út, 8:00 - 16:00 (po telefonické domluvě)