Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Ve školním roce 2020/21 začala při Biskupském gymnáziu působit Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, která úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a pomáhá žákům, případně jejich rodinám s problémy (konzultace, individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory).

Se zaměstnanci poradny si lze domluvit individuální schůzku.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Fajtová
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
114
telefon na vyžádání v kanceláři
konzultace dle dohody