Dům dětí a mládeže a Školní klub

Biskupské gymnázium se stalo zřizovatelem nového domu dětí a mládeže (DDM) a školního klubu, který je určen pro žáky nižšího gymnázia. To nám umožňuje rozšířit nabídku bezplatných kroužků. Do těchto volnočasových aktivit mají možnost se Vaše děti přihlásit v kanceláři školy.

Sekce přírodovědná – maturitní a předmaturitní ročníky

název vyučující den a čas učebna počet
Cvičení z biologie I (předmaturanti) PaeDr. Nygrýnová Pátek 8,00-8,15 biologie 27
Cvičení z biologie II (předmaturanti) Mgr. Drboutová Středa 15,30-16,15 biologie 20
Cvičení z biologie I

(maturanti)

Mgr. Drboutová Úterý 7,15-8,00 8.A 20
Cvičení z biologie II (maturanti) PaeDr. Nygrýnová Čtvrtek 7,15-8,00 biologie 23
Cvičení z biologie III (maturanti) PaeDr. Nygrýnová Pondělí 15,30-16,15 biologie 14
Cvičení z chemie I (předmaturanti) Mgr. Bittová, Ph.D. Středa 7,15-8,00 chemie 19
Cvičení z chemie II (předmaturanti) RNDR. Herdová Čtvrtek 14,45-15,30 chemie 17
Cvičení z chemie III (maturanti) Mgr. Drboutová Pondělí 15,30-16,15 chemie 21
Cvičení z chemie IV (maturanti) Mgr. Zvěřinová Čtvrtek 15,30-16,15 4.N 19
Cvičení z fyziky I (předmaturanti) Mgr. Šlouf, Ph.D. Úterý 13,45-14,30 fyzika 14
Cvičení z fyziky II

(maturanti)

Mgr. Šlouf, Ph.D. Úterý 15,30-16,15 fyzika 6

Sekce jazyková – maturitní a předmaturitní ročníky

název vyučující den a čas učebna počet
Příprava na DSD –  A (předmaturanti) Mag. Osterloh Úterý 14,45-15,30 NJ -217 12
Příprava na DSD –  B (předmaturanti) Mag. Osterloh Středa 13,00-13,45 NJ – 217 7
Příprava na DSD – C (maturanti) Mag. Osterloh Středa 13,45-14,30 Nj – 217 11
Příprava na DSD – D (maturanti) Mag. Osterloh Úterý 12,45 – 13,30 4.C 13

OSTATNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY – DDM A ŠKOLNÍ KLUB

název vyučující den a čas učebna počet
Pěvecký sbor Mgr. Kadlecová, Mgr. Voříšková Úterý 16,00-17,30 HV 28
Fotografický kroužek M. Binder Pátek lichý týden 14,00-15,30 ředitelna 6
vědárna Mgr. Šlouf, Ph.D. Pátek sudý týden 14,00-15,30 IVT 10
Ekokroužek/ekotým Mgr. Šlouf, Ph.D. Pátek lichý týden 14,00-15,30 6.N 10
Výtvarný kroužek Mgr. Pelikánová Středa lichý týden 13,30-15,00 3.A 11
Aplikovaná psychologie Mgr. Heller Pondělí sudý týden 14,30-16,00 4.C 12
Konverzace šj Mgr. Djoa Musková Čtvrtek 13,50-15,20 4.E 8

 

Konverzace aj Mgr. Djoa Musková Čtvrtek 15,30-16,15 4.E 10
Konverzace ruština Mgr. Korostenská Úterý 14,00 -14,45 1.E 10
Konverzace nj Mgr. Hesounová Pátek 7,10-7,55 učebna NJ 8
žurnalistika Mgr. Staněk, Ph.D. Středa sudý týden 16,30-18,00 knihovna 15
Horolezecká stěna Mgr. Vondrák Čtvrtek 16,00-17,30 tělocvična 14
Florbal – mladší žáci Mgr. Pekař Pátek 13,30-14,30 tělocvična 10
Florbal – starší žáci Mgr. Pekař Pátek 14,30-15,30 tělocvična 7
Dramatický kroužek Bc.A Kecová Středa 18,00-20,00 Jihočeské divadlo A3D 12
Filmový klub Mgr. Malina Čtvrtek sudý týden 20,00 -21,30 8.B 12
Španělské divadlo Mgr. Avila, Mgr. Vazkedis Pátek 13,45 -15,15 3.C 10
Regionální dějepis Mgr. Hesounová Pondělí 14,00 -14,45 5.A 10
Studentské středy P. Blažek, S.T.B. Středa 17,30-19,00 kostel sv. Rodiny 15

 

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové