Nabídka zájmových útvarů Střediska volného času (DDM a Školní klub) pro rok 2023/24

Zájmový útvar Garant
Pěvecký sbor Mgr. J. Kadlecová
Orchestr + instrumentální soubor Mgr. Pešek
Konverzace německý jazyk Mgr. Hesounová
Příprava na německý diplom DSD I PhDr. Jakšičová, Ph.D.
Konverzace anglický jazyk Mgr. Djoa Musková
Konverzace španělský jazyk Mgr. Djoa Musková
Konverzace francouzský jazyk Mgr. E. Kadlecová
Latina PaeDr. Korostenská
Ruský jazyk PaeDr. Korostenská
Výtvarný kroužek Mgr. J. Pelikánová
Divadelní/dramatický kroužek
Divadlo ve španělštině Lic. Vazkedis
Regionální dějepis Mgr. Hesounová
Filmový klub Mgr. Malina
Aplikovaná psychologie Mgr. Heller
Biologický kroužek Mgr. Zimová
Ekokroužek Mgr. Šlouf Ph.D.
Vědárna Mgr. Šlouf, Ph.D.
Šachový kroužek Ing. Maršík, Ph.D.
Rétorika Mgr. Šesták
Programování (C#) P. Steier
Tvorba webu – začátečníci P. Steier
Tvorba webu – pokročilí P. Steier
Fotografický kroužek M. Binder
Florbal Mgr. Pekař
Horolezecká stěna Mgr. Vondrák
Sportovní hry Kabinet TV
Turistiký a cyklokoroužek Ing. Kudláčková
Studentské středy V. Blažek, S.T.B.

Formulář přihlášky je k dispozici na recepci školy, vyplněný odevzdejte do 15. 9.

Dle počtu zájemců se garanti spojí s přihlášenými a dohodnou termíny setkání.


Předmaturitní a maturitní ročníky

název vyučující Den a čas učebna
Cvičení z biologie I  PaeDr. Nygrýnová Středa 13,40-14,40 Biologie 3.C
Cvičení z biologie II  Mgr. Drboutová Pondělí 13,40-14,40 5.A
Cvičení z biologie  PaeDr. Nygrýnová Pátek 7,00-8,00 Biologie 3.C
Cvičení z biologie  Mgr. Drboutová Úterý 15,30-16,30 Biologie 3.C
Cvičení z chemie  Mgr. Bittová, Ph.D. Pondělí 15,30-16,30 2.C
Cvičení z chemie  Mgr. Drboutová úterý 13,40-14,40 Biologie 3.C
Cvičení z chemie  Mgr. Bittová, Ph.D. Středa 15,30-16,30 Chemie 8.A
Cvičení z chemie  RNDr. Herdová Čtvrtek 15,30-16,30 Chemie 8.A
Cvičení z fyziky  Mgr. Šlouf, Ph.D. Čtvrtek 15,30-16,30 Fyzika
Cvičení z fyziky  Mgr. Šlouf Ph.D. Čtvrtek 13,40-14,40 Fyzika
Cvičení ze zeměpisu  Mgr. Vondrák Úterý 13,40-14,40 Zeměpis 6.N
Cvičení z dějepisu Mgr. Schreib Čtvrtek 14,30-15,30 Dějepis 7.A
Příprava na DSD II  Mgr. Gutwirthová Pondělí 14,30-15,30 Němčina 2.patro
Příprava na DSD II  Mgr. Štruncová Středa 13,40 -14,40 Němčina 2. patro
Příprava na PZ – logika Mgr. Layerová Úterý 16,00-17,00 1.A
Příprava na PZ – humanitní Mgr. Volf Pondělí 16,00-17,30 2.C

 

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové