Středisko volného času – dům dětí a mládeže předmaturitní (p) a maturitní (m) ročníky 

název lektor den a čas učebna
Cvičení z biologie I p PaeDr. Nygrýnová Úterý 13,45-14,45 205
Cvičení z biologie II p Mgr. Drboutová Úterý 13,45-14,45 203
Cvičení z biologie I m PaeDr. Nygrýnová Pátek 8,45-9,45 205
Cvičení z biologie II m Mgr. Drboutová Čtvrtek 15,30-16,30 205
Cvičení z chemie I p RNDr. Herdová Pondělí 15,30-16,30 301
Cvičení z chemie II p Mgr. Drboutová Úterý 15,30-16,30 306
Cvičení z chemie I m Mgr. Bittová Pondělí 15,30-16,30 306
Cvičení z chemie II m Mgr. Drboutová Pondělí 13,45-14,45 306
Cvičení z fyziky p Mgr. Šlouf, Ph.D. Pátek 8,45-9,45 122
Cvičení z fyziky m Mgr. Šlouf, Ph.D. Čtvrtek 15,30-16,30 122
Cvičení ze zeměpisu p Mgr. Vondrák Úterý 13,30-14,30 P05
Cvičení ze zeměpisu m Mgr. Vondrák Středa 14,30 – 15,30 P05
Cvičení z dějepisu p PhDr. Jakšičová, Ph.D. Úterý 12,45-13,45 204
Cvičení z dějepisu m Mgr. Schreib/Mgr. Hesounová Pátek 7,50-8,50 204
Příprava na DSD p Mag. Meyer Středa 15,30-16,30 217
Příprava na DSD m Mag. Meyer Pátek 7,45-8,45 217
Příprava na PZ – logika Mgr. Layerová Čtvrtek 14,30-15,30 104
Příprava na PZ – hum. Mgr. Volf Pondělí 14,30-15,30 P05
Aplikovaná psychologie Mgr. Heller Úterý 16,00-18,00 P12

 


Nabídka zájmových útvarů Střediska volného času při Bigy (DDM a Školní klub) 

 

zájmový útvar garant termín učebna
Pěvecký sbor Mgr. Voříšková Úterý 15,30 – 17,30 215
Pěvecký sbor Mgr. Kadlecová J. Úterý 15,30 –  17,30 215
Orchestr

instrumentální soubor

Mgr. Pešek,

Mgr. Pešková

Čtvrtek 16,45 -17,45

Středa 16,15 – 17,15

ZUŠ

CZŠ 3.B

Konverzace německý jazyk Mgr. Štruncová Čtvrtek 7,00 – 8,00 104
Příprava na německý diplom skupina 1

skupina 2

 

 

PhDr. Jakšičová, Ph.D

PhDr. Jakšičová, Ph.D

 

 

Pondělí 13, 45 -14,45

Pondělí 14,15 – 15,15

 

217

217

Příprava na německý diplom konverzace

Skupina A

Skupina B

Skupina C

 

 

Mag. Karen Meyer

Mag. Karen Meyer

Mgr. Dáša Moravcová

 

 

Středa 12,45 -13,45

Středa 14,35 – 15,35

Úterý 7,00 – 8,00

 

 

217

217

217

Konverzace anglický jazyk Mgr. Djoa Musková Pátek 13,50-14,50 P02
Konverzace anglický jazyk Mgr. Verboon Filipová Pondělí 13,30-14,30
Konverzace německý jazyk Mgr. Hesounová Středa 14,20 -15,20
Konverzace španělský jazyk Mgr. Djoa Musková Pondělí 14,00-15,00 302
Ruský jazyk I PaeDr. Korostenská Středa 7,00-8,00 P08
Ruský jazyk II PaeDr. Korostenská Čtvrtek 7,00-8,00 P08
Divadelní kroužek/rétorika Mgr. Piskač Sudé pondělí 16,30-18,30 Verbarium
Divadlo ve španělštině Lic. Vazdekis, Lic. Jimenéz Pátek 14,00-15,30
Biologický kroužek Mgr. Zimová Pátek 6,55-7,55 207
Ekokroužek Mgr. Šlouf Ph.D. Lichý pátek 14,00-16,00 120
Vědárna Mgr. Šlouf, Ph.D. Sudý pátek 14,00-16,00 313
Programování (C#) P. Steier Pondělí 16,30-18,30 313
Tvorba webu P. Steier Pondělí 14,30-16,00 313
Fotografický kroužek M. Binder Lichý pátek 14,00-16,00 103
Florbal Mgr. Pekař Pátek 13,00- 15,00 TV
Horolezecká stěna – nižší g. Mgr. Vondrák Čtvrtek 15,30-16,30 TV
Horolezecká stěna – vyšší g. Mgr. Vondrák Čtvrtek 16,30-17,30 TV
Modelářský kroužek Ing. Formánek, Mgr. Vacek Pondělí 14,00-16,00 VV
Rybářský kroužek R. Koleš Středa 16,00-17,00 P20
Studentské středy V. Blažek, S.T.B. Středa 18,00-20,00 klášter

 

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové