Nabídka zájmových útvarů Střediska volného času (DDM a Školní klub) pro rok 2022/23

Zájmový útvar garant místnost
Pěvecký sbor Mgr. J. Kadlecová, Mgr. Voříšková  úterý 16,00 – 18,00 Hudebna 1.C
Orchestr + instrumentální soubor Mgr. Pešková, Mgr. Pešek

středa 15,00-16,30

čtvrtek 16,30-18,00

Hudebna 1.C
Konverzace německý jazyk Mgr. Hesounová

čtvrtek 7,00-8,00

217 – němčina
Konverzace anglický jazyk I Mgr. Djoa Musková

pátek 13,40-14,40

1.F
Konverzace anglický jazyk II Mgr. Vlčková

čtvrtek 13,40-14,40

6.E
Konverzace španělský jazyk Mgr. Djoa Musková

pondělí 16,00-17,00

1.F
Ruský jazyk PaeDr. Korostenská

čtvrtek 7,00-8,00

P08 – přízemí
Latina PaeDr. Korostenská

čtvrtek 14,30-15,30

2.E
Příprava na německý diplom DSD I

 

PhDr. Jakšičová, Ph.D.

pondělí 14,30-15,30 (skup. 1)

úterý 14,30-15,30 (skup. 2)

 

Biologie 2. patro

4.A

Divadelní/dramatický kroužek Bc. Kecová (Jihočeské divadlo)

po 16,30-18,30

Jihočeské divadlo ateliér A3
Divadlo ve španělštině Lic. Vazkedis

pátek 13,30-15,30

Regionální dějepis Mgr. Hesounová

pondělí 14,45-15,45

6.E
Filmový klub Mgr. Malina

úterý sudý týden 18,30-21,30

Dle situace
Aplikovaná psychologie Mgr. Heller

čtvrtek 14,30-16,30

4.N
Ekotým Mgr. Šlouf Ph.D.

pátek lichý týden 14,00-16,00

Fyzika 1. patro
Vědárna Mgr. Šlouf, Ph.D.

Pátek sudý týden 14,00-16,00

IVT 1 – 3. patro
Fotografický kroužek M. Binder

Pátek lichý týden 14,00-16, 00

Florbal Mgr. Pekař

pátek 13,30-15,30

Tělocvična
Horolezecká stěna Mgr. Vondrák

čtvrtek 16,00 -18,00

Tělocvična
Základy rétoriky Mgr. Šesták

pátek sudý týden 14,00-16,00

Programování Ing. Zeman, Ph.D.

středa lichý týden 15,15-17,15

IVT
Studentské středy P. Vojtěch Blažek

středa 17,00-19,00

Kostel sv. Rodiny
Rybářský kroužek René Koleš

středa 16,00-17,00

2.E

Předmaturitní a maturitní ročníky

název vyučující Den a čas učebna
Cvičení z biologie I  PaeDr. Nygrýnová Středa 13,40-14,40 Biologie 3.C
Cvičení z biologie II  Mgr. Drboutová Pondělí 13,40-14,40 5.A
Cvičení z biologie  PaeDr. Nygrýnová Pátek 7,00-8,00 Biologie 3.C
Cvičení z biologie  Mgr. Drboutová Úterý 15,30-16,30 Biologie 3.C
Cvičení z chemie  Mgr. Bittová, Ph.D. Pondělí 15,30-16,30 2.C
Cvičení z chemie  Mgr. Drboutová úterý 13,40-14,40 Biologie 3.C
Cvičení z chemie  Mgr. Bittová, Ph.D. Středa 15,30-16,30 Chemie 8.A
Cvičení z chemie  RNDr. Herdová Čtvrtek 15,30-16,30 Chemie 8.A
Cvičení z fyziky  Mgr. Šlouf, Ph.D. Čtvrtek 15,30-16,30 Fyzika
Cvičení z fyziky  Mgr. Šlouf Ph.D. Čtvrtek 13,40-14,40 Fyzika
Cvičení ze zeměpisu  Mgr. Vondrák Úterý 13,40-14,40 Zeměpis 6.N
Cvičení z dějepisu Mgr. Schreib Čtvrtek 14,30-15,30 Dějepis 7.A
Příprava na DSD II  Mgr. Gutwirthová Pondělí 14,30-15,30 Němčina 2.patro
Příprava na DSD II  Mgr. Štruncová Středa 13,40 -14,40 Němčina 2. patro
Příprava na PZ – logika Mgr. Layerová Úterý 16,00-17,00 1.A
Příprava na PZ – humanitní Mgr. Volf Pondělí 16,00-17,30 2.C

 

Bližší informace u vyučujících nebo v kanceláři v 1. patře u M. Kudláčkové