Duchovní život

Spirituál

P. Vojtěch Blažek
č. kabinetu: 208
blazek@bigy-cb.cz
konzultace: St 8:00–⁠10:55

 

  • nabízí pomocnou ruku v potížích a životních hledáních či krizích
  • hledání odpovědí na otázky týkající se duchovního života a náboženství
  • svátost smíření
  • duchovní rozhovor
  • přípravu na křest a biřmování

 

Chci být pro studenty tím, kdo je provází na cestě během studia. Kde mě najdete? Kabinet spirituála je ve 2. patře (č. 208, vedle biologie).


Pravidelné programy

Středa
  • Modlitba uprostřed týdne o velké přestávce v 9:40 v kapli Bigy.
  • Příprava na svátosti každou středu od 17 h v klášteře na piaristickém náměstí.
  • Studentská mše sv. v klášterním kostele v 18 h
  • Studentská středa (společenství, setkání, povídání, zážitky, hry, Cyklus teologie, sport, duchovní rozhovory, čajovna, „Bez vytáček o křesťanství“ atd.). Více informací na www.studentskestredy.cz
Čtvrtek

Modlitba večerních chval (nešpor) od 17:30 v kostele sv. Rodiny, po nich adorace a možnost ztišení, duchovních rozhovorů či svátosti smíření.

Pátek

Ranní školní mše svatá v 7:07 nejen pro studenty, za jednotlivé třídy BiGy a různé školy v ČB

Spirituál pořádá též dvoudenní kurzy pro studenty jednotlivých ročníků zaměřené na sebepoznání a sebepřijetí (Kdo jsem?), týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu (Kdo jsme?) a hledání místa v životě (Kam patřím?).

Pro naše akce využíváme studentský kostel sv. Rodiny.
Facebookový profil studentského kostela: www.facebook.com/kostelprobigy