Španělské divadlo

V rámci španělské sekce na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna už téměř sedm let funguje diva-delní soubor „Las RATAS“, krysy. Jedná se o dobrovolný kroužek pro žáky prvního, druhého a třetího stupně vyššího gymnázia, kteří mají zájem spojit své znalosti španělského jazyka s divadlem. Kroužek mimo jiné pomáhá i zlepšit výslovnost, intonaci a porozumění jazyku.

„Las RATAS“ byly založeny roku 2007 španělskými lektory Luisem Jaraquemadou a Davidem Linaresem. V roce 2008 měla skupina premiéru hry „Las RATAS“, podle které se jmenuje. Už o rok později se zúčastnila národních festivalů. Jedná se o festivaly určené pro divadelní soubory ze všech španělských sekcí v České republice. Každý rok také probíhá festival mezinárodní, kde naši zemi re-prezentují vždy dva soubory. „Las RATAS“ měli tu možnost si zahrát například v Maďarsku, Slovin-sku, Rusku, Španělsku a loni na jaře v Bulharsku.

Velkou přidanou hodnotou celého divadla je i přátelská atmosféra, která díky divadlu vzniká jak už ve škole mezi studenty a lektory, tak i na festivalech. Studenti tak mají možnost poznat skrze španělštinu nové kamarády nejen v České republice, ale po celé Evropě.

„Motivem pro založení ‚Las RATAS’ byla nejen možnost účastnit se národních a mezinárod-ních festivalů, ale také vytvořit skupinu mladých lidí hrajících pro studenty španělštiny. Hrát taková představení, aby jim studenti dobře rozuměli a hry je bavily. Aby se týkaly věcí, o které se mladí zají-mají, a dotýkaly se i otázek lidských hodnot, jako je například svoboda, sny, láska,“ vysvětluje smysl divadla Luis Jaraquemada.

Veronika Šmídová