Studentský parlament

„Studentský parlament Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna je orgánem studentské samosprávy, jenž si klade za cíl přispívat svou činností k pozitivní atmosféře ve škole, zejména zprostředkováním důstojné komunikace mezi studenty a vedením školy, organizací studentských aktivit, které obohacují výchovnou a vzdělávací činnost školy, a pomocí i při řešení problémů ve studentském kolektivu na úrovni jednotlivých tříd i celé školy.“

Preambule Stanov studentského parlamentu Bigy

Předsednictvo SP Bigy má důležitou roli v prosazování návrhů, které zaznívají z řad studentů. Náš pan ředitel Ing. Martin Maršík, Ph.D. nám jde vstříc ve většině případů, proto se můžeme pyšnit skvělou atmosférou na schůzích, které bývají mnohdy opravdu vydatné a plné debat. Naše názory a návrhy se nám daří reflektovat do fungování našeho gymnázia. Každý student může skrze svého třídního zástupce studentského parlamentu Bigy změnit či vylepšit prostředí školy.

Náš studentský parlament se skládá ze dvou zástupců z každé třídy od tercie po oktávu. Tito zástupci si pak na začátku školního roku volí své předsednictvo SP Bigy. Předsednictvo má za úkol jednání s panem ředitelem, při kterém nezastupují svůj potažmo ani své třídy, ale názor „všech“ studentů Bigy.

Jestli bys chtěl vědět víc o našem fungování, sleduj nás na Instagramu! Pokud bys chtěl být jedním z nás, stačí získat nejvíce hlasů od své třídy na začátku školního roku. Budeme se na tebe těšit.