Historie školy

1990, založení

Tehdejší budějovický biskup Miloslav Vlk založil v Českých Budějovicích Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Škola tehdy neměla budovu a k výuce si prostory pronajímala.

1995, získání vlastní budovy

Škola získala vlastní budovu, později i internát a školní jídelnu. Moderní přístavbou, půdními vestavbami a rekonstrukcemi historické budovy byla vytvořena kapacita pro 660 žáků. Pod jednou střechou tedy vzdělává, ubytovává a stravuje.

2002, založení ZŠ

Od školního roku 2002/2003 se stala součástí Biskupského gymnázia i Církevní základní škola v Rudolfovské ulici s kapacitou 450 žáků v rozsahu 1. až 9. třída.