Studentský kostel

Studentský kostel sv. Rodiny

Studentský kostel sv. Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vyplnily. Prostor de facto zmizel.

Od roku 2011 se ale kostel razantně proměnil. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho vstoupí nový duchovní život.

Zásluhou bývalého spirituála Biskupského gymnázia P. Josefa Prokeše spolu se známým českým architektem Josefem Pleskotem vznikl projekt obnovy, která byla završena v roce 2014 slavnostním svěcením oltáře. Obnova zahrnovala – zateplení, kompletní osvětlení, ozvučení, renovaci zdí a položení zlatého rastru, nový oltář, ambon, svatostánek, přenosné židle a liturgické nádobí. Kostel se proměnil v místo setkávání a prostor prostoupený duchovním i kulturním životem.

Nyní toto místo slouží nejen Biskupskému gymnáziu, ale i široké veřejnosti. Program kostela je však zaměřen hlavně na studenty. Proto se zde konají populárně-naučné přednášky, debaty, ale také divadelní představení, koncerty, vernisáže a výstavy. Co se duchovního života týká, pravidelně se zde konají studentské mše svaté, modlitby nešpor, adorace a další.


Více informací najdete na facebookové stránce kostela »