Ekoškola

Ahoj, už jste slyšeli o projektu Ekoškola? Jde o mezinárodní program, v rámci kterého se studenti snaží snížit dopad provozu školy či svého jednání na životní prostředí a zlepšit tak život na škole a v jejím okolí. Vede ke spolupráci studentů, profesorů, vedení školy i místní komunity.

Kde se myšlenka uvedení projektu u nás na gymnáziu zrodila? První vlaštovkou bylo prosazení návrhu na zavedení košů na tříděný odpad na každém patře. To se povedlo na půdě školního parlamentu studentovi Luboši Petráňovi, který poté začal prosazovat myšlenku Ekoškoly na Bigy. „Mám své zkušenosti s Ekoškolou z dob, kdy jsem navštěvoval ZŠ a ZUŠ Bezdrevská. Tato škola byla a je v programu Ekoškola velmi aktivní, což se projevuje důrazem na environmentální témata od třídění odpadu přes šetření energiemi až po pěstování rostlin na školní zahradě. Řekl jsem si, že bychom mohli společně docílit ekologičtějšího provozu školy i na Bigy. Mimo jiné i proto, že chodíme na Biskupské gymnázium, bychom měli žít v souladu s přírodou,“ sděluje Luboš. S myšlenkou zapojit naše gymnázium do programu Ekoškola pak seznámil školní parlament a následně po několika schůzích s panem ředitelem Ing. Martinem Maršíkem, Ph.D. byla naše škola zaregistrována do programu.

 

V rámci projektu musí být splněno a dodrženo sedm kroků, z nichž prvním je založení Ekotýmu. A tak nás tu máte, jakéhosi hybatele aktivit Ekoškoly. Ten se skládá ze studentů z různých tříd, kteří se starají o splnění zbývajících kroků. O projektu Ekoškola se víc dočtete zde: https://ekoskola.cz/cz.

 

Pokud se budete chtít nějak zapojit do dění Ekotýmu, můžete nám napsat na náš e-mail nebo nás najdete na sociálních sítích:

 

ekotym.bigy@gmail.com

https://www.facebook.com/ekotymbigy/

https://www.instagram.com/ekotym_bigy/