Studijní obory

Na Biskupském gymnáziu probíhá výuka v osmiletém, šestiletém a čtyřletém cyklu, což znamená, že se přijímacích zkoušek mohou zúčastnit, žáci pátých, sedmých nebo devátých tříd.

Gymnázium poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání ve všech předmětech a zároveň nabízí v posledních dvou letech studia širokou škálu volitelných seminářů s cílem prohloubit znalosti jednotlivých předmětů a připravit studenty na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy všech typů (humanitní, technické, ekonomické, přírodovědné apod.)

Prioritou je výuka jazyků. Ve všech cyklech se povinně vyučuje angličtině, další jazyk se volí z možností němčina, španělština, francouzština dle nabídky (viz níže). Latina je kromě bilingvního šestiletého studia povinná v délce dvou, resp. čtyř let. V nepovinné formě je nabízena italština a ruština.


Osmileté studium – kód 79-41-K/81

Nabízená jazyková kombinace němčina-angličtina nebo angličtina-španělština, oba jazyky povinně od prvního ročníku. První jazyk v rozsahu 4-5 hodin týdně (včetně konverzace v 1. a 2. ročníku a předmětu Svět práce ve 3. a 4. ročníku), ve vyšším gymnáziu je týdenní hodinová dotace 4 hodiny (z toho 1 hodina reálií v 5. a 6. ročníku). V 6. ročníku je navíc v tomto jazyce vyučován i zeměpis v rozsahu 2 hodin týdně).

Druhý jazyk má na nižším gymnáziu dotaci 3 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu 4 hodiny týdně (z toho v 5. a 6. ročníku 1 hodina reálií).

V posledních dvou ročnících je možno si zvolit v rámci volitelných hodin seminářů přípravu na mezinárodní jazykové diplomy (2 hodiny týdně).

V souladu se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky se dotace předmětu matematika navýšila na 4 hodiny týdně.

Od třetího do pátého ročníku se vyučuje latina, a to 2 hodiny týdně, v šestém ročníku 1 hodina.

Žáci si volí mezi náboženstvím a etikou (vyučovány od 1. do 7. ročníku).

V předmaturitním a maturitním ročníku je týdenní počet povinných hodin 24, resp. 23. Zbytek, tedy 8 hodin týdně, si studenti volí z nabídky seminářů (kromě jazyků dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, základy společenských věd, religionistika a žurnalistika, v maturitním ročníku je nabídka rozšířena, českou literaturu a fyziku pro mediky).


Šestileté studium – kód 79-41-K/61

Nabízená jazyková kombinace němčina-angličtina nebo angličtina-francouzština, oba jazyky povinně od prvního ročníku. První jazyk v rozsahu 4–5 hodin týdně (včetně předmětu Svět práce ve 2. ročníku), ve vyšším gymnáziu je týdenní hodinová dotace 4 hodiny (z toho 1 hodina reálií ve 3. a 4. ročníku). Ve 4. ročníku je navíc v tomto jazyce vyučován i zeměpis v rozsahu 2 hodin týdně).

Druhý jazyk má na nižším gymnáziu dotaci 4 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu rovněž 4 hodiny týdně (včetně 1 hodiny reálií ve 3. a 4. ročníku).

V posledních dvou ročnících je možno si zvolit v rámci volitelných hodin seminářů přípravu na mezinárodní jazykové diplomy.

V souladu se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky se dotace předmětu matematika navýšila na 4 hodiny týdně.

Latina se vyučuje ve třetím ročníku 2 hodiny týdně, ve čtvrtém 1 hodina.

Žáci si volí mezi náboženstvím a etikou (vyučovány v 1. až 5. ročníku).

V předmaturitním a maturitním ročníku je týdenní počet povinných hodin 24, resp. 23. Zbytek, tedy 8 hodin týdně si studenti volí z nabídky seminářů (kromě jazyků dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, základy společenských věd, religionistika a žurnalistika, v maturitním ročníku je nabídka rozšířena, českou literaturu a fyziku pro mediky).


Bilingvní šestileté česko-španělské studium – kód 79-43-K/61

V prvních dvou ročnících probíhá intenzivní výuka španělštiny (8 a 9 hodin týdně) a angličtiny 2 hodiny týdně, od 3. ročníku se vyučují vybrané předměty převážně ve španělštině (matematika, dějepis, zeměpis, fyzika a chemie), španělština včetně španělské literatury se vyučuje v rozsahu 4 hodin týdně a v šestém ročníku 6 hodin týdně, angličtina je posílena na 4 hodiny týdně.

V posledních dvou ročnících je možno si zvolit v rámci volitelných hodin seminářů přípravu na mezinárodní jazykové diplomy (ŠJ, AJ 2 hodiny týdně).

Latina se na tomto cyklu nevyučuje.

Žáci si volí mezi náboženstvím a etikou.

V předmaturitním a maturitním ročníku je týdenní počet povinných hodin 24, zbytek, tedy 8 hodin týdně si studenti volí z nabídky seminářů v češtině (kromě jazyků dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, základy společenských věd, religionistika a žurnalistika, v maturitním ročníku je nabídka rozšířena, českou literaturu a fyziku pro mediky).

Studium je zakončeno složením české a španělské maturitní zkoušky.

Více informací o bilingvním studiu

Čtyřleté studium – kód 79-41-K/41

Nabízená jazyková kombinace němčina-angličtina nebo angličtina-francouzština, oba jazyky povinně od prvního ročníku. První jazyk v rozsahu 5 hodin týdně v 1. a 2. ročníku (včetně 1 hodiny reálií) a 4 hodin týdně ve 3. a 4. ročníku.

Druhý jazyk má na vyšším gymnáziu dotaci 3 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 4 hodiny týdně v posledních dvou ročnících studia.

V posledních dvou ročnících je možno si zvolit v rámci volitelných hodin seminářů přípravu na mezinárodní jazykové diplomy.

V souladu se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky se dotace předmětu matematika navýšila na 4 hodiny týdně.

Latina se vyučuje v prvním ročníku 2 hodiny týdně, ve druhém 1 hodina.

Žáci si volí mezi náboženstvím a etikou (vyučovány v 1. až 3. ročníku).

V předmaturitním a maturitním ročníku je týdenní počet povinných hodin 24, resp. 23 Zbytek, tedy 8 hodin týdně si studenti volí z nabídky seminářů (kromě jazyků dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, základy společenských věd, religionistika a žurnalistika, v maturitním ročníku je nabídka rozšířena, českou literaturu a fyziku pro mediky).


Jazykové certifikáty

Ve všech cyklech od 1. ročníku dva povinné cizí jazyky s vyváženou hodinovou dotací během celého studia s možností složit mezinárodní jazykové diplomy úrovně B2 či C1.

  • Anglický jazyk – Cambridgeské diplomy FCE/CAE
  • Německý jazyk – jazykový diplom DSD/KMK II
  • Španělský jazyk – jazykový diplom DELE
  • Francouzský jazyk – jazykový diplom DELF

Ve všech typech studia se na výuce jazyků podílejí také rodilí mluvčí.

Výuka náboženství není povinná a žáci si volí mezi náboženstvím a etikou.


Studijní pobyty

V každém školním roce vysíláme přibližně 20-30 studentů na zahraniční pobyty (převážně celoroční, některé půlroční) – viz spolupráce se zahraničím.