Chat s astronomkou

Dne 5.3. se naše třída, 3.E společně se 4 dalšími španělskými spolužáky, kteří se tento měsíc účastní výměnného pobytu, zúčastnili akce “chat s astronomkou ” s PhD. Martou Garíciou Rivas a Julietou Sánchez Arias, které studují a pracují na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. Ve skupinkách, do kterých jsme se rozdělili nám již zmíněné vědkyně poskytly odpovědi na naše vše různé otázky ať už o Astronomii tak i o jejich studiu a pobytu tady v ČR. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Slunci a magnetickém poli na povrchu Slunce od Marty, která studuje a zkoumá toto téma.
Julieta, která se zabývá asteroseismologií nám řekla spoustu zajímavostí o hvězdách. Nejen, že nám zodpověděly naše otázky ohledně astronomie, ale také jsme si mohli vyzkoušet naše španělské dovednosti, jelikož jsme chatovali čistě ve španělštině. Když byla nouze o slovní zásobu, naši španělští přátelé nám ochotně poradili. Obě slečny byly moc milé a ochotné, a i přes velké množství otázek nám na vše zvládly výstižně odpovědět.
Jsme moc vděční za možnost se nimi spojit a dozvědět se něco o tak zajímavých tématech.
Leona Pouzarová & Marion Kubec
3.E

El 5.3. nuestra clase 3.E participó junto con otros 4 compañeros españoles que fueron a la República Checa para estudiar en nuestro instituto por un mes en el evento “Chat s astronomkou” con Marta Garícia Rivas y Julieta Sánchez Arias, que estudian y trabajan en el Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa en Ondřejov. En los grupos en los que dividimos las científicas ya mencionadas nos respondieron a nuestras diversas preguntas, tanto sobre astronomía como sobre su estudio y estancia aquí en la República Checa.
Aprendimos muchas cosas interesantes sobre el sol y el campo magnético en la superficie del sol de la mano de Marta, que estudia e investiga este tema. Julieta, que se ocupa de astrosismología, nos contó muchas cosas interesantes sobre las estrellas. No solo respondieron nuestras preguntas sobre astronomía, sino que también pudimos poner a prueba nuestras habilidades en español mientras conversábamos solamente en español. Cuando necesitamos ayuda con el vocabulario, nuestros amigos españoles estuvieron dispuestos a aconsejarnos. Ambas señoras fueron muy amables y serviciales y, a pesar de la gran cantidad de preguntas, respondieron todo con gusto.