Přípravy na společnou Bigy pouť vrcholí!

Celý tento týden je možné si zakoupit symbolický perníček, jehož cena bude věnována na rekonstrukci poutní místa Lomec, kam se pouť uskuteční. Zároveň je možné otisknout svůj palec na symbolickou cestu právě na Lomec, tyto otisky symbolizují první vykročení účastníků.