Dějepisná exkurze

Třída 2.C zakončila 17.6. výuku dějepisu návštěvou Státního oblastního archivu v Třeboni. Po krátkém vyprávění o dějinách augustiniánského kláštera, kde jsou starobylé archiválie uloženy, nahlédli studenti do starých matrik, kde si mohli zkusit přečíst starý švabach a prohlédnout způsoby různorodých zápisů. Největším překvapením a zážitkem pro všechny byly ale staré listiny ze 14. a 15.stol., z nichž jedna byla opatřena majestátní pečetí krále Karla IV. a další upozornila na dobu slavných falzifikátů z dílny Oldřicha z Rožmberka. Obdivuhodným unikátem byla nejstarší malovaná mapa samotné Třeboně a okolí.

Aby nebylo historie málo, navštívili jsme také třeboňský zámek, jehož rožmberská trasa nás zavedla do každodenních rituálů pánů z Rožmberka či do alchymistické komory.

Renata Hesounová