Naši studenti jsou úspěšnými řešiteli vyšších kol Matematické olympiády

K tomu, aby se podařilo být úspěšným řešitelem krajského, nebo okresního kola Matematické olympiády musí být student nejen dostatečně chytrý, ale potřebuje v danou chvíli také trochu štěstí (např. v kategorii Z9 se mezi úspěšné řešitele okresního kola MO zařadilo pouze 36 % soutěžících; u ostatních kategorii je to podobné).

Naši studenti nižšího gymnázia mezi úspěšné řešitele MO patří a dosáhli následujících výsledků:

Okresní kolo kategorie Z9:           7. – 9. místo Helena Hančlová, 4. A

Krajské kolo kategorie Z9:            14. – 16. místo Helena Hančlová, 4. A

Okresní kolo kategorie Z7:           6. – 9. místo Rebeka Šintajová, 2. A,  18. místo Marek Suchý, 2. A

Okresní kolo kategorie Z6:           30. – 35. místo Barbora Dušková, 1. A

Děkujeme za vzornou reprezentaci Bigy!!!