IES Francesc Ribalta 

Od 9. do 17. února 2024 jsme jako Biskupské gymnázium J. N. Neumanna měli velkou čest být živým centrem kulturní výměny a přátelství. I přes smutek z loučení nás naplňuje radostí vzpomínat na zážitky s našimi úžasnými partnery ze Španělska!

Hned na začátku naši španělští přátelé z IES Francesc Ribalta naplno zažili cestu plnou českých zážitků. Se španělskou polovinou třídy 5.A se ponořili do života naší školy, navštěvovali výukové hodiny a v naší jídelně si pochutnávali na pravé místní kuchyni. Dobrodružství však nekončilo! Prozkoumali kouzelné uličky Českých Budějovic a Českého Krumlova, obdivovali velkolepost Prahy a ponořili se do fascinujícího světa Temelína.

Řemesla se stala mostem mezi našimi kulturami, když se zapojili do praktických činností, a z Krumlovských klášterů si odvezli krásné výtvory, které odrážejí naše společné vazby. A co by to bylo za návštěvu bez fiesty? Čtvrteční odpoledne bylo plné smíchu a kamarádství, kdy se všichni studenti společně bavili, zpívali a vytvářeli trvalé vzpomínky.

Děkujeme našim partnerům za nezapomenutelnou cestu kulturní výměny a přátelství! Tato cesta právě začala.

Těšíme se na mnoho dalších společných dobrodružství!


From 9 to 17 February 2024, it was a great honor for us as Biskupské gymnázium J.N. Neumanna to become a vibrant center of cultural exchange and friendship, and although sad to say goodbye, our hearts are full of joy at the memories of our experiences with our wonderful partners from Spain! 

Right at the beginning, our Spanish friends from IES Francesc Ribalta fully embarked on a journey full of Czech experiences! Together with the Spanish section of 5.A class they immersed themselves in the school life, attended classes and enjoyed authentic local cuisine in our dining hall. But the adventure didn’t end there! They also explored the charming streets of České Budějovice and Český Krumlov, admired the magnificence of Prague and immersed themselves in the fascinating world of Temelín.

Crafts became a bridge between our cultures as they engaged in hands-on activities and took home beautiful creations from the Krumlov monasteries that reflect our common bonds. And what would a visit be without a fiesta? Thursday afternoon was a whirlwind of laughter and joy, with all the students having fun, singing and creating lasting memories together.

Thank you, our partners, for an unforgettable journey of cultural exchange and friendship! A journey that has just begun.

Here’s to many more adventures together!


Del 9 al 17 de febrero de 2024, fue un gran honor para nosotros como Biskupské gymnázium J.N. Neumanna convertirnos en un vibrante centro de intercambio cultural y amistad, y aunque tristes por decir adiós, ¡nuestros corazones están llenos de alegría al recordar nuestras experiencias con nuestros maravillosos compañeros de España! 

Desde el principio, nuestros amigos españoles del IES Francesc Ribalta se embarcaron de lleno en un viaje lleno de experiencias checas. Se sumergieron en la vida de nuestro instituto con los estudiantes de espaňol de 5A, asistieron a clases y disfrutaron de la auténtica cocina local en nuestro comedor. ¡Pero la aventura no acabó ahí! También exploraron las encantadoras calles de České Budějovice y Český Krumlov, admiraron la magnificencia de Praga y se sumergieron en el fascinante mundo de Temelín.

La artesanía se convirtió en un puente entre nuestras culturas al participar en actividades prácticas y llevarse a casa hermosas creaciones de los monasterios de Krumlov que reflejan nuestros lazos comunes. Y qué sería de una visita sin una fiesta? El jueves por la tarde fue un torbellino de risas y alegría, con todos los alumnos divirtiéndose, cantando y creando juntos recuerdos imborrables.

Gracias a nuestros socios por un viaje inolvidable de intercambio cultural y amistad. Un viaje que no ha hecho más que empezar.

Por muchas más aventuras juntos!