Exkurze – Česká národní banka a Národní technické muzeum

Dne 21. 4. se třída 7.A zúčastnila naučné exkurze do Prahy v doprovodu pana Filipa Volfa (alias Volfáče) a Lukáše Polaneckého (alias Luky Poli). Výlet započal ráno na vlakovém nádraží, kdy jsme vlakem vyrazili do Prahy. Pan Volf jako velitel a sestřička celé exkurze, založil whatsappovou skupinu, kde se odehrávala organizace celého výletu. Po příjezdu jsme se odebrali do Národního technického muzea, kde jsme si měli možnost prohlédnout od prvních letadel, přes vesmírnou expozici až po funkční zmenšeninu továrny na výrobu čokolády. Po dvou hodinách nabytých zkušenostmi jsme vyrazili do centra Prahy – tedy k Palladiu, kde nás pan Volf s panem Polaneckým vypustili na oběd.

Po občerstvení následovala poslední část našeho výletu, a to návštěva České národní banky. Dozvěděli jsme se, že socha na vrcholu budovy jménem Světlonoš v sobě ukrývá schránku, která obsahuje předměty, jako například repliku stomilionové zlaté mince, či sadu pamětných platidel.

Poté byl velkým zážitkem trezor a v něm skutečná milionová mince. Každý si mohl vyzkoušet potěžkat zlatou cihličku, která nebyla tak úplně cihličkou. Kdokoliv si ji chtěl strčit do kapsy a utéct… Kulhal by příliš nápadně, takže tento způsob zbohatnutí se pouze nezdál poněkud nešťastným, ale on takový skutečně byl.

Každopádně, myslím, že tímto budu mluvit za všechny zúčastněné. Zlatým hřebem banky byl výkon pana Volfa na rotopedu na trenažeru inflace, který byl umístěný v rámci expozice „Za měnou,“ kterou jsme navštívili. Úkolem bylo jet co nejrychleji a udržet tak inflaci na dvou procentech. Pan Volf se toho zhostil nejlépe, jak mohl. Podíl na tom také však měl Luky Poli, který svého kolegu celou jízdu kolegiálně podporoval. Po spálení jedné kalorie a zkonstatování kritickým okem pana Volfa, že to bylo celé velmi ponižující, jsme se odebrali z banky pryč.

Tímto chceme za celou třídu těmto dvěma vyučujícím BIGY poděkovat, že se s námi odhodlali na výlet a doufáme, že jich v této sestavě ještě pár zažijeme.

Děkujeme.

Veronika Matlová 7.A