Molekulární biologie v praxi

V úterý 18. dubna se nás dvanáct maturantů zúčastnilo jedinečné akce na Biologickém ústavu AV ČR.

Hned na začátku nás všechny překvapila rozlehlost celého centra, kde bychom se sami během chvíle ztratili. Ujaly se nás ovšem dvě odborné asistentky Mgr. Barbora Kaščáková, PhD a Mgr. Petra Havlíčková, které nám vše ukázaly a vysvětlily nám náš úkol.

Tím bylo vyzkoušet si v praxi metodu PCR, pipetování, vytváření agaru či pěstování kolonií bakterií. Jednoduše jsme měli možnost nahlédnout do světa molekulární biologie, na chvíli se vžít do role vědeckého pracovníka a prakticky si vyzkoušet nejrůznější metody a přístroje.

Děkujeme za možnost se tohoto praktika zúčastnit, protože to pro nás bylo jak obohacující, tak zábavné.

Vojtěch Holub 4.C