Erasmus + mobilita – Finsko

Ve dnech 8. – 14. 5. 2023 se uskutečnil zájezd do Finska pro třídu 3. N v doprovodu vyučujících Mgr. Gutwirthové a Ing. Kudláčkové.

Cílem byla návštěva a navázání spolupráce s Upper Secondary School v Tapiole na předměstí Helsinek. Vše probíhalo podle připraveného itineráře, kdy jsme vedle pobytu ve škole a účasti na vyučování měli čas i na pestré odpolední aktivity. Jednalo se především o návštěvu pevnosti Suomenlinna, známé městské knihovny – perlu moderní architektury, zhlédnutí výstavy malíře Edelfelta v Ateneu, odpočinek v mořské sauně s plovárnou, sportovní utkání a mnoho jiných činností.

Vrcholem bylo přijetí na velvyslanectví ČR, které vede absolvent Bigy Adam Vojtěch.

Dalším cílem bylo i nejstarší finské městečko Porvoo se spoustou dřevěných staveb a dobových cukráren. Završením pobytu se stal výlet lodí do starobylého estonského Tallinnu, kde jsme strávili celý den prohlídkou úchvatných památek. Po celou dobu našeho pobytu ve Finsku nám svítilo slunce, což ještě zintenzivnilo dojem z této krásné země.

Doufáme, že tento kontakt povede k navázání hlubší spolupráce, výměně zkušeností a že budeme moci brzy přivítat finské přátele na naší škole.


In the period of 8th – 14th May our class 3.N accompanied by teachers Mrs Gutwirthová and Mrs Kudláčková undertook an educational trip to Finland.

The aim was the visit to Tapiola Upper Secondary School in the suburb of Helsinki as well as establishing contacts. Everything followed the prepared itinerary, which included participation in school lessons, as well as a range of afternoon activities. Just to mention a few: visit to the fortress of Suomenlinna, the city´s library – a gem of modern architecture, Adelfelt´s exhibition at Ateneum museum, relaxation in the sea pool and sauna, sports matches and many others.

The top was the reception at the embassy of the Czech Republic, which is led by our graduate Adam Vojtech.

The next aim was also the oldest Finnish town of Porvoo with many picturesque wooden houses and sweet shops. Another unforgettable experience was the voyage to Tallinn, where we spent a day exploring its numerous breathtaking sights. We were extremely lucky with the weather and enjoyed sunrays throughout the whole stay, which intensified the impression of this wonderful country.

We hope that this contact will lead to further cooperation and will be followed by experience exchange. We also look forward to welcoming our Finnish friends to our school.