Cyklo – botanická exkurze

Ve středu 23.6. se vydali naši nadšení účastníci předmaturitního biologického semináře paní Nygrýnové na vzdělávací botanickou cykloexkurzi na Červené Blato a do Terčina údolí. Zda si myslíte, že exkurze byla zcela obyčejná, tak se mýlíte. Výlet není přece správným bez nějaké výzvy.

Po krátké cestě vlakem z Českých Budějovic se naši botanici dopravili do Petříkova, kde celý náš celodenní výlet začínal. Jelikož se jednalo o botanickou cykloexkurzi, neztráceli jsme čas a hned se aktivně zapojili do výzkumu místní flóry. Na kolech nás čekala rozmanitá trasa, která vedla skrz lesy, pole, kolem rybníků a řadou dalších rozmanitých ekosystémů. Téměř každá oblast byla důkladně prohledána a mohu s jistotou říci, že žádný druh rostliny našim jestřábím očím nemohl uniknout.

Když jsme dorazili na Červené Blato, sesedli jsme z kol a následovala překrásná cesta pěšky chráněnou a střeženou oblastí. Zde se vyskytovaly překrásné a vzácné druhy rostlin, které se nacházely přímo v sezónním stavu. Rozlehlá rašeliniště, rozsáhlé plochy pokryté suchopýry, rojovníkem bahenním, vlochyní a borovicí blatkou

Cestou do Terčina údolí nás provázely další shluky a řady rostlin. Ukázkovým příkladem je cesta světlých a červených náprstníků, která se řetězila a lemovala cestu až po stovky metrů. Po příjezdu do Terčina údolí následovala delší pauza a lahodné jídlo, které bylo nutné pro nabytí energie k absolvování cesty. Po pauze jsme se vydali na cestu kolem Lázniček a Modrého domu Terezie Buquoyové u kterého se tyčí prastaré cypřiše. Hned za zříceninou Modrého domu nás přivítalo milé překvapení, a tím je známý uměle vytvořený vodopád, který je napájen z řeky Stropnice. Do finiše už zbývalo jen málo, ale naše nadšení nesláblo.

Každá cesta musí však bohužel někde skončit. Moc bychom chtěli poděkovat paní Nygrýnové za umožnění tohoto nezapomenutelného zážitku, který si každý z nás velmi užil, a vřele doporučuji všem zájemcům biologie a všem budoucím botanikům!

Zuzana Nguyen, 3. C