Školní kolo BiO

Dne 22.2. se na našem gymnáziu konalo školní kolo Biologické olympiády na vyšším gymnáziu. Celkem 11 soutěžících bylo rozděleno do 2 kategorií; do kategorie B pro 1. a 2. ročník vyššího gymnázia se přihlásilo 5 účastníků, ve vyšší kategorii A bojovalo o postup do krajského kola 6 studentů.

První částí byla poznávačka rostlin, hub a živočichů. Dále následovaly dvě praktické hodinové úlohy. Závěrečnou prací byl všeobecný test s jednou správnou odpovědí, v němž jsme využili veškeré naše znalosti a přehled nejen v biologii, ale také v matematice či zeměpisu.

V první kategorii A – maturanti a předmaturanti – zvítězila Lucie Nováková ze 4. C, na 2. místě se umístila Johanka Fiedlerová ze 7. A a 3. místo obsadila Tereza Průšová z 8. A. V kategorii B–1. a 2. roč. vyššího gymnázia – se jako první umístil František Chalupa z 5. A, 2. místo patří Vojtěchu Kořínkovi z 1. C, 3. místo pak náleží Anně Havlíčkové z 6. A. Všem jmenovaným gratulujeme.

Všichni jsme si olympiádu užili a jsme rádi, že jsme si mohli ověřit své znalosti a schopnosti v praxi. Děkujeme paní učitelce Nygrýnové za organizaci, a především za její trpělivost a lásku k biologii, díky níž nás všechny dokázala proměnit v nadšené biology.

Za tým nadšených biologů,
Johanka Fiedlerová, 7.A