Reprezentace Bigysboru na mezinárodním sborovém festivalu v Itálii

Soutěžní festival Venezia in Musica probíhal ve dnech 27. 4. – 30. 4. 2023 ve městě Caorle a v Benátkách. Tohoto festivalu se zúčastnilo celkem 32 studentů Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, církevní základní školy a základní umělecké školy České Budějovice.

V rámci festivalu sbor vystoupil se svým programem celkem třikrát. První dva koncerty, jeden soutěžní a jeden večerní, se konaly v Caorle a třetí koncert v Benátkách. Kromě toho měl sbor možnost se představit i na neformálních akcích v obou městech.

Festivalu Venezia in Musica se účastnily zahraniční sbory z Estonska, Švédska, Itálie, Rakouska, a tak měl náš sbor příležitost vyposlechnout si špičkové výkony a navázat nová přátelství se členy ostatních sborů a s některými si společně zazpívat. Členové Bigysboru měli možnost získat cenné zkušenosti i inspiraci k další činnosti sboru.

Soutěžní program hodnotila odborná komise složená ze zahraničních umělců. Náš sbor získal stříbrné pásmo, což je velký úspěch vzhledem k tomu, že se jedná o školní sbor, i vzhledem k tomu, že se soutěže účastnilo několik poloprofesionálních sborů.

V této soutěži Bigysbor přispěl k reprezentaci města České Budějovice i Jihočeského kraje, neboť soutěž měla mezinárodní rozměr. Účast na soutěži byla pro všechny členy sboru impulsem k další práci.