Maturitní koncert

Mezi součásti letošních maturitních zkoušek patřil i koncert a prezentace závěrečných výtvarných prací maturantů z estetické výchovy v kostele svaté Rodiny. Za přítomnosti pana biskupa Jeho Excelence Mons. ThDr. Vlastimil Kročila, Ph.D. naši studenti předvedli svůj hudební a výtvarný um.

Všechny účinkují odměnilo početné publikum dlouhým potleskem.

Celý večer zakončil samozřejmě Bigysbor.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na realizaci koncertu jakkoliv podíleli!