Krajské kolo BiO

V pátek 22.3. se na Pedagogické fakultě JU konalo krajské kolo Biologické Olympiády pro kategorii A, tedy pro 3. a 4. ročníky vyšších gymnázií a SŠ. Za Bigy se ho účastnilo všech 6 řešitelů školního kola a celkem jsme si zasoutěžili v počtu 37 studentů. Z 10 úspěšných řešitelů jsou k naší velké radosti právě 3 z Bigy, a to s umístěními na 6. místě Johanka Fiedlerová (7.A), na 8. místě Tereza Průšová (8.A) a na 9. místě Lucie Nováková (4.C).

V olympiádě bylo kromě poznávačky rostlin, hub a zvířat zapotřebí určit také 10 speciálních přírodnin, což nám dalo docela zabrat. V jiném cvičení jsme pracovali s mikroskopem či binolupou a nakonec jsme si ověřili náš všeobecný přehled v testu
dotazujícím se na otázky z oboru genetiky, botaniky, zoologie, biologie člověka, nebo také historie vědy či vývoje Země.

Myslím, že jsme si všichni krajské kolo užili a děkujeme paní učitelce Nygrýnové za to, že nám pomáhala při přípravě.
Za Bigy biology Johanka Fiedlerová, 7. A