Dějepisný výlet 5.6. 2024

Ve středu 5.6. 2024 jsme se brzy ráno vypravili na dějepisný výlet, na které jsme si prohlédli Památník Lidice a hrad Křivoklát.

V 10 hodin nám začínala prohlídka v Lidicích, zhlédli jsme krátký film a pokračovali do expozice, kde jsme si každý mohli prohlédnout různé dokumenty a fotografie. Poté jsme si každý samostatně mohli projít místo, kde zůstaly např. základy kostela, školy a nebo také Horákova statku. Ve 12 hodin jsme se přesunuli ke hradu Křivoklát a ve 14 hodin nám začínala prohlídka s paní průvodkyní. Viděli jsme mnoho nových věcí a dozvěděli jsme se spoustu nových informací z české historie, např. že na Křivoklátě žili Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci apod. Poté, co prohlídka skončila, vydali jsme se autobusem na zpáteční cestu do Českých Budějovic.

Děkujeme paní učitelkám, že nám naše hodiny dějepisu umožnily zažít i na vlastní kůži.

Za třídy 1.F a 2.N Sofie Bílá