Za „šutry“ na Semenec

Abychom mohli prakticky započít téma, které se nás bude týkat v hodinách biologie, vypravili jsme se v pátek 2. 6. v doprovodu paní učitelky Šafarčíkové a pana učitele Šloufa na geologickou exkurzi do Týna nad Vltavou.

Z autobusového nádraží v Českých Budějovicích jsme po osmé hodině vyrazili linkovým autobusem do Týna, kde jsme museli ujít nějaký ten kilometr, abychom se dostali do areálu Přírodovědného muzea Semenec, které pořádá různé akce a také organizuje vzdělávací programy (nejen) pro školy s přírodovědnou tematikou.
Uvítala nás zde příjemná paní průvodkyně, která nás ze začátku seznámila se základy o horninách a minerálech, vyplňovali jsme pracovní listy a hledali v zahradě a okolí vhodné „kameny“.

Poté jsme poněkud zábavnější formou v rámci rozdělení do skupin zkoumali, za jakých podmínek se hornina proměňuje, jaký je koloběh života hornin, jaké geologické podmínky jsou tam, kde žijeme, a vyzkoušeli jsme si i postavit „něco“ z žulových kostek a taky pracovat s geologickým kladívkem. V tamějším obchůdku si někteří z nás koupili zmrzlinu na osvěžení. Měli jsme možnost podívat se po areálu a například si bagrovat v písku nebo pohladit koníky.

Výlet se náramně povedl, počasí jsme měli krásné a vrátili jsme nejen s úsměvem na tváři, ale i s novými znalostmi, které ve škole určitě využijeme.

Tereza Candrová, 1. F