Vystoupení pěveckého sboru

Vystoupení pěveckého sboru Biskupského gymnázia na shromáždění věřících v Římě se uskutečnilo ve dnech 3. 4. – 9. 4. 2022.

Cílem projektu byla reprezentace školy, města Českých Budějovic a Jihočeského kraje na dvou koncertních vystoupeních v Římě, z nichž jedno se uskutečnilo v prostorách baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Členové sboru se zúčastnili audience u papeže Františka, duchovní rozměr projektu byl umocněn návštěvou míst, do kterých není běžné se podívat – např. příležitostí navštívit katakomby v bazilice sv. Petra, baziliku sv. Pavla za branami, lateránskou baziliku, v neposlední řadě spatřit titulární kostely kardinála Vlka a kardinála Duky.

Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře města České Budějovice a Jihočeského kraje.