Stínování francouzských kolegů

Díky programu Erasmus+ se naší škole podařilo navázat spolupráci s francouzskými kolegy z Val de Durance Pertuis a jsme moc rádi, že jsme je mohli přivítat na našem gymnáziu, kde stínovali vyučující různých předmětů a sami ochotně odučili několik hodin francouzského jazyka. Nic z toho by se nestalo, nebýt našich šikovných studentů.

Děkujeme moc panu Ericovi Labedadovi a Ericovi Bartzovi za to, že ujeli tak dlouhou cestu, aby nás poctili svou návštěvou a mohli nám předat obohacující zkušenosti z dalekých krajů… a snad si i pár s sebou odnést. Věříme, že toto je teprve začátek úžasné spolupráce, ze které budou profitovat hlavně naši žáci.

A na takové cestě se štěstí vždy hodí. Proto nám držte palce!

Vedení školy spolu s koordinátorem programu Erasmus+


As a school we have been tremendously lucky to establish contact with our French colleagues from Val de Durance Pertuis and most of all – welcome our two special guests thanks to Erasmus+ Shadowing programme. None of this would have happened, if it had not been for our apt students.
We would hereby like to thank Mr. Eric Labedade and Mr. Eric Bartz for travelling a distant journey in order to honour us with their visit and pass invaluable experience from counties afar… and hopefully gain some of the same sort as well. It is our hope that this is just the beginning of a splendid journey yet to come, the one which is to benefit our students first and foremost. And on journeys, good luck is always in short supply. So, fingers crossed!
School management along with the Erasmus+ project coordinator