Soustředění Bigysboru

Čtvrtý víkend v říjnu jsme se vydali na soustředění na krásné faře ve Vodňanech, kde jsme se připravovali na důležité akce, které nás čekají v tomto školním roce. Největší náplní pak byla příprava na IX. ročník Festivalu duchovní hudby na Velehradě, který nás čeká už 11. listopadu. Trénovali jsme ale také na vánoční mši, užívali si společně strávený čas a nemohlo chybět ani tradiční večerní zpívání v setmělém kostele nebo noční hra na schovávanou. S příchodem nových členů se nám Bigysbor rozrostl na krásných více než 30 zpěváků a zpěvaček, a tak se nám zpívalo jedna radost.
Poslechnout si nás můžete 22. listopadu po rodičovských schůzkách v Kostele svaté Rodiny na otevřené zkoušce. Budeme se na Vás těšit.
za Bigysbor Tereza Anna Mottlová