Návštěva Ars muzea v Linci

23. května jely třídy 3.E a 5.E společně s učiteli Mgr. Martinou Vavrekovou a Ing. Erikem Arranzem Jiménezem do Lince. Cíl naší cesty bylo muzeum techniky a vědy, kde byla pro nás připravena prohlídka ve španělštině. Navštívili jsme například 3D místnost, poslechli jsme si klavírní skladby od Mozarta a Chopina v podání umělé inteligence a viděli jsme i nějaké roboty.

Samozřejmě jsme nesměli zapomenout ani na prohlídku historického centra města, kde někteří z nás zavítali do katedrály, která nás doslova ohromila svou krásou.

Den jsme si velmi užili a z Lince jsme odjížděli spokojeni a plní nových znalostí.


El pasado 23 de mayo, nuestra clase, 5.E, fue —junto con la clase 3.E y los profesores Martina Vavreková y Erik Arranz Jiménez— a Linz. Donde visitamos el museo de ciencia y tecnología. Tuvimos una visita guiada en español y visitamos, por ejemplo, una sala 3D, escuchamos composiciones para piano de Mozart y Chopin interpretadas por una inteligencia artificial y vimos algunos robots.

Además, aprovechamos la ocasión para visitar el centro histórico de la ciudad, donde algunos pudimos entrar a ver la catedral, que nos dejó literalmente maravillados con su belleza.

Disfrutamos mucho del día y nos fuimos de Linz contentos y llenos de nuevos conocimientos.

Andrea Kolínová 5.E