Erasmus+ Španělsko

Jednoho mračného odpoledne se vydala španělská část třídy 6.A a třída 4.E na cestu napříč Evropou. Cílem byla Fuenlabrada, město nedaleko španělského hlavního města Madridu. I přes technické obtíže i hluboké nevyspání se nám podařilo navštívit několik cílů po cestě: město Cannes na francouzské riviéře, středověké město Carcassonne, či Lurdy, místo údajného zjevení Panny Marie.

Po celkem třech dnech na cestě jsme konečně dorazili do Fuenlabrady, kde nám naši spřátelení studenti představili svou školu, město, i naše cíle ve Španělsku. Na oplátku jsme my jim představili Českou republiku, naše město i naši školu. Hned poté jsme se vypravili přímo do Madridu, kde jsme byli přijati na české ambasádě – pan Fleišman, diplomat a absolvent Bigy, nám představil svou agendu na velvyslanectví a zavzpomínal na své studium na naší škole. Chvíli nato nás již očekávali naší španělští vrstevníci, kteří nás provedli historickým centrem Madridu.

V pozdějších dnech byl náš program podobně nabitý – navštívili jsme madridskou galerii El Prado, či královský palác a přilehlé zahrady v nedalekém městě Aranjuez. Při dlouhé cestě zpátky domů jsme také navštívili italské město Verona, kde jsme zhlédli Juliin balkón, spojovaný se Shakespearovou hrou Romeo a Julie.

Tato cesta nám poskytla skvělé zážitky i mnohé zkušenosti; umožnila nám zlepšit naše konverzační dovednosti ve španělštině a navázat nové kontakty, i přátelství. Zároveň nám představila velký kus Evropy a mnohým z nás značně rozšířila obzory do budoucna.

Srdečně bychom chtěli poděkovat těm, kteří naši cestu zorganizovali a dokázali nám vytvořit skvělý program i v nepříznivých podmínkách. Jsme rádi, že můžeme zůstat se svými novými kamarády dále v kontaktu a těšíme se, že se s nimi opět někdy potkáme.

Jakub Justin, 6.A


On a cloudy afternoon, class 4.E and the Spanish section of class 6.A set off on a trip across Europe, our destination being Fuenlabrada, a town in the environs of the Spanish capital Madrid. Despite technical issues and a heavy lack of sleep, we managed to visit several places along the way: the city of Cannes on the French Riviera, the medieval city of Carcassonne, as well as Lourdes, the alleged place of apparition of the Virgin Mary.

After three days on the road, we finally arrived at Fuenlabrada, where our partnered students presented their school, their town, as well as our excursions in Spain. In turn, we introduced them to the Czech Republic, our town, and our school. We left for Madrid later, where we were received at the Czech embassy – Mr. Fleišman, a diplomat and Bigy alumnus, gave us a rundown of his agenda at the embassy and reminisced about his own studies at our school. Shortly afterwards, we were joined by our Spanish peers, who gave us a tour of the historic city centre of Madrid.

In later days, our itinerary was similarly packed – we visited the Prado Gallery in Madrid and the Royal Palace with its surrounding gardens in the nearby town of Aranjuez. On our long journey home, we also visited the Italian town of Verona, where we saw Juliet’s Balcony, linked to Shakespeare’s play Romeo and Juliet.

The trip provided us with much experience; it allowed us to improve our conversational skills in Spanish and make new contacts, even friendships. It also introduced us to a large part of Europe and broadened future horizons for many of us.