Biologická olympiáda – školní kolo

Jako každý jiný rok se i letos na naší škole odehrálo začátkem února školní kolo Biologické olympiády všech kategorií. Témata pro letošní ročník byla pro mladší kategorie C a D „Bezlesí“ a pro starší kategorie A a B „Život není fér! aneb Jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí.“ Možnost zúčastnit se měl každý se zájmem o biologii a chutí dozvědět se něco nového.

Během řešení školního kola Biologické olympiády, sestávajícího se z poznávačky, teoretické části a praktických úloh, využívali řešitelé jak svých vlastních vědomostí z oblasti biologie, tak i znalostí získaných ze speciálních přípravných textů týkajících se právě témat daného ročníku.

Při vyplňování olympiády jsme měli možnost si vyzkoušet třeba barvení preparátů, mikroskopování, pokusy s věcmi vyskytujícími se v každé domácnosti, a mnoho dalšího.

Umístění:

Kategorie D (prima, sekunda):

  1. místo – Barbora Havlíčková (1. A)
  2. místo – Maxmilian Lukáš Frediani (1. A)
  3. místo ­– Albert Čech (2. A)

Kategorie C (tercie, kvarta, odpovídající ročníky šestiletého studia):

  1. místo – Daniela Janoutová (3. A)
  2. místo – František Chalupa (4. A)
  3. místo – Alex Frank (2. F)

Kategorie B (kvinta, sexta, odpovídající ročníky šestiletého a čtyřletého studia):

1.- 2.  místo – Filip Naumov (2. C), Anna Havlíčková (5. A)

  1. místo – Emma Hrušková (4. E)

Kategorie A (předmaturitní a maturitní ročník):

  1. místo – Dominik Sloup (6. N)
  2. místo – Tereza Průšová (7. A), Daniela Jambalová (6. N)
  3. místo – Lucie Nováková (3. C)

Všichni zúčastnění si zaslouží velkou gratulaci a patří jim velké díky. Pro postupující bude cesta dále pokračovat do kol okresních (kategorie C a D) nebo krajských (kategorie A a B). Věříme, že každého účast něčím zajímavým obohatila.

Tereza Průšová, 7.A