Bigy je na LinkedIn!

LinkedIn je největší profesní sociální síť na světě. Pokud jste na Bigy studujete a tuto sociální síť používáte, nyní si můžete dát na váš profil proklik na stránku našeho gymnázia. (Pro ověření budete muset zadat svůj školní email, abychom mohli ověřit to, že skutečně na naší škole studujete.)

Zároveň je vytvořena skupina pro studenty a absolventy, ve které se budou objevovat podněty ohledně možného budoucího uplatnění, studia na univerzitách atd.

https://www.linkedin.com/company/biskupské-gymnázium-j-n-neumanna/?viewAsMember=true