Školní družina

Od 1. 11. 2022 dochází ke zvýšení úhrady za školní družinu na 200 Kč / 1 měsíc.

ŠD je umístěna v budově školy a v pavilonu školní jídelny.

V budově školy, ve zvýšeném přízemí, má ŠD k dispozici tři tematicky vymalované herny a jednu učebnu.

V prvním patře se nachází další dvě oddělení ŠD, v dopoledních hodinách je místnost využívána jako učebna. V pavilonu školní jídelny, ve druhém patře, jsou umístěna další dvě oddělení ŠD.

 • Jednotlivá oddělení mají vlastní vybavení – stavebnice, společenské hry, hračky, sportovní náčiní a materiál pro výtvarnou a pracovní činnost.
 • ŠD má vlastní hygienické zázemí – umývárny, toalety – jak v prostorách školy, tak v prostorách školní jídelny. V prostorách školní jídelny má navíc vlastní šatnu.
 • ŠD je vybavena videotelefony pro bezpečné předávání dětí.
 • Pro volnočasové aktivity využívá ŠD školní tělocvičnu a pozemek s hřištěm, prolézačkami, houpačkou a klouzačkou.
 • ŠD využívá své polohy v centru Českých Budějovic k tematickým vycházkám. Po domluvě má možnost navštívit ekologickou zahradu CMŠ Lipenská.
 • Finanční zajištění ŠD je dostatečné v rámci možností školy.
 • Materiální vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno.
 

Příjem dětí do ŠD
Do ŠD mohou být přihlášeni žáci 1. – 5. tříd. Při vyšším počtu zájemců o školní družinu než je maximální kapacita (200 žáků), budou žáci umísťováni v tomto pořadí: přednostně žáci 1., 2., 3. ročníku, více dětí z jedné rodiny, dále bude brán zřetel na zaměstnanost rodičů a pořadí přihlášek. O přihlášení do ŠD rozhoduje vedoucí vychovatelka.

Provoz ŠD během školního roku je vázán na provoz CZŠ Rudolfovská.

Poplatky za ŠD budou probíhat elektronicky přes Školní program. Informace dostanou žáci u třídních učitelů.

Rozdělení podle oddělení:

 • 1. Oddělení – Jana Schmidtová
 • 2. Oddělení – Bc. Nina Pánková
 • 3. Oddělení – Mgr. Zuzana Klimešová
 • 4. Oddělení – Simona Trnková
 • 5. Oddělení – Nikola Holá
 • 6. Oddělení – Regina Dvořáková
 • 7. Oddělení – Romana Klimeková vedoucí vychovatelka

Provozní doba školní družiny:

5:45 – 7:45 hod.
11:30 – 16:30 hod.

Rodiče a další návštěvníci nevstupují
v přízemí do prostorů ŠD (za skleněné dveře). Je to nežádoucí z hlediska hygieny a bezpečnosti všech dětí.

 

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do 16:30 hod.

Rozmístění školní družiny

pro školní rok 2023-2024

Vnitřní řád školní družiny

Upravuje provoz školní družiny - 2024-2025

Školní vzdělávací program ŠD

pro školní rok 2023-2024

Organizace ve školní družině

pro školní rok 2023-2024