Školní klub

Přehled kroužků a zájmové činnosti :

Škola nabízí pro své žáky rozmanité kroužky. Vstup do školního klubu je zpoplatněn částkou 200 Kč za pololetí.

Kroužky

Přehled kroužků a zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024