O škole

Církevní základní škola (Rudolfovská 23) se nachází v centru města v dosahu MHD. Škola je plně organizovaná, nabízí výuku v prvních až devátých třídách. Celková kapacita je 500 žáků.

 

Výuka na CZŠ probíhá podle programu ŠVP Šalamoun, škola se zaměřuje na výuku tří cizích jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.

 

Angličtina je vyučována povinně od prvních tříd, dále mají žáci na výběr buď studium němčiny, nebo francouzštiny od 6. tříd.

 

Vedle jazyků mají žáci také na výběr mezi výukou náboženství nebo etiky.

 

Škola disponuje dvěma odbornými učebnami výpočetní techniky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílnami a školní kuchyňkou. Žáci mají k dispozici venkovní hřiště.

 

Děti lze přihlásit do školní družiny, různých zájmových kroužků a ke stravování ve školní jídelně.