Zahajujeme výuku
ve školním roce 2021/22
Od září 2021 byla při BIGY a CZŠ zřízena základní umělecká škola s povolenou kapacitou 130 žáků. Výuka probíhá kolektivní nebo individuální formou na obou školách vždy v odpoledních hodinách a je zajišťována kvalifikovanými a zkušenými učiteli.