Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do 17. 5. 2024.