Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat do 17. 5. (I. termín), příp. do 31. 5. (II. termín).