Informace k výuce
ve školním roce 2022/23
Termíny informačních schůzek a domluv rozvrhů výuky