Kontakty

Církevní základní škola

Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice

Pověřený řízením školy:

Mgr. Jan Schreib

Telefon kancelář

+420 387 423 024

Telefon ředitel

+420 387 319 900

Email

czs@bigy-cb.cz

Číslo datové schránky

5iiaeeb

Úřední hodiny

Po - Pá 7:30 - 14:00

Církevní základní škola

Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice

Pověřený řízením školy:

Mgr. Jan Schreib

Telefon kancelář

+420 387 423 024

Telefon ředitel

+420 387 319 900

Email

czs@bigy-cb.cz

Číslo datové schránky

5iiaeeb

Úřední hodiny

Po - Pá 7:00 - 15:00

Vedení školy

Ing. Maršík Martin, Ph.D.

ředitel školy

Mgr. Schreib Jan

zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ

Mgr. Hejdová Jana

zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

Administrativní pracovníci

Bc. Jirásková Michaela

sekretářka

czs@bigy-cb.cz

Trnková Simona

sekretářka

trnkova@bigy-cb.cz

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Babická Iveta

učitelka

babicka@bigy-cb.cz

Bělehrad Luděk_v2
Mgr. Bělehrad Luděk

učitel

belehrad@bigy-cb.cz

Mgr. Bobková Jana

učitelka a kariérní poradkyně

bobkova@bigy-cb.cz

Mgr. Bukač František

učitel

bukac@bigy-cb.cz

Mgr. Hejdová Ludmila

učitelka

hejdoval@bigy-cb.cz

Mgr. Holá Radka

učitelka

hola@bigy-cb.cz

Mgr. Homzová Markéta

učitelka a výchovná poradkyně

homzova@bigy-cb.cz

Mgr. Hrabánková Ivana

učitelka

hrabankova@bigy-cb.cz

Mgr. Iňová Blažek Veronika, Ph.D.

učitelka

inova@bigy-cb.cz

Mgr. Jakobi Šárka

učitelka

jakobi@bigy-cb.cz

Mgr. Jílková Lucie

učitelka

jilkova@bigy-cb.cz

Mgr. Kalinová Olga

učitelka

kalinova@bigy-cb.cz

Bc. Kasal Pavel

učitel a spirituál školy

kasal@bigy-cb.cz

Mgr. Kovárna Jaroslav

učitel a školní metodik prevence

kovarna@bigy-cb.cz

Bc. Koslovská Jarmila

učitelka

koslovska@bigy-cb.cz

Mgr. Kryzánková Jana

učitelka

kryzankova@bigy-cb.cz

Mgr. Kroniková Andrea

učitelka

kronikova@bigy-cb.cz

Mgr. Krlínová Kamila

učitelka

krlinova@bigy-cb.cz

Ing., Mgr. Kubínová Šárka

učitelka a koordinátor ŠVP

kubinova@bigy-cb.cz

Mgr. Kulhánková Anna

učitelka

kulhankova@bigy-cb.cz

Bc. Loosová Tereza

učitelka

loosova@bigy-cb.cz

Ing. Maršíková Marta

učitelka

marsikova@bigy-cb.cz

Mgr. Macků Lenka

učitelka

macku@bigy-cb.cz

Mgr. Pelikánová Kamila

učitelka

pelikanovak@bigy-cb.cz

Mgr. Poláková Veronika

učitelka

polakova@bigy-cb.cz

Mgr. Prokešová Věra

učitelka

prokesova@bigy-cb.cz

Mgr. Šloufová Lucie

učitelka

sloufova@bigy-cb.cz

Mgr. Šmídová Aneta

učitelka

smidova@bigy-cb.cz

PaedDr. Štruncová Kateřina

učitelka

struncova@bigy-cb.cz

Mgr. Tomešová Marie

učitelka

tomesova@bigy-cb.cz

Mgr. Višvaderová Růžena

učitelka

visvaderova@bigy-cb.cz

Mgr. Viktorová Dana

učitelka

viktorova@bigy-cb.cz

Mgr. Vondráková Nikola

učitelka

vondrakova@bigy-cb.cz

Mgr. Volfová Jana

učitelka

volfova@bigy-cb.cz

Mgr. Zajíčková Anna

učitelka

zajickova@bigy-cb.cz

Mgr. Zasadilová Jana

učitelka

zasadilova@bigy-cb.cz

Mgr. Zálešáková Simona

učitelka

zalesakova@bigy-cb.cz

Třídní učitelé pro rok 2023/2024
 1.
1.A
Mgr. Kalinová Olga
 2.
1.B
Mgr. Kubínová Šárka
 3.
2.A
Mgr. Tomešová Marie
 4.
2.B
Mgr. Bobková Jana
 5.
3.A
Mgr. Vykouková Jitka
 6.
3.B
Mgr. Zajíčková Anna
 7.
3.C
Mgr. Macků Lenka
 8.
4.A
Mgr. Hrabánková Ivana
 9.
4.B
Mgr. Kulhánková Anna
10.
5.A
Mgr. Holá Radka
11.
5.B
Mgr. Viktorová Dana
12.
5.C
Mgr. Jakobi Šárka
13.
6.A
Mgr. Pelikánová Kamila
14.
6.B
Mgr. Poláková Veronika
15.
7.A
Mgr. Prokešová Věra
16.
7.B
Mgr. Vondráková Nikola
17.
7.C
Mgr. Krlínová Kamila
18.
8.A
Mgr. Kryzánková Jana
19.
8.B
Mgr. Zálešáková Simona
20.
8.C
Mgr. Kovárna Jaroslav
21.
9.A
Mgr. Volfová Jana
22.
9.B
Mgr. Homzová Markéta
Vychovatelé a asistenti
Dvořáková Regina

vychovatelka ve školní družině

dvorakovar@bigy-cb.cz

Drncová Alena

vychovatelka

Holá Nikola

vychovatelka ve školní družině a asistentka

holan@bigy-cb.cz

Klimeková Romana

vedoucí vychovatelka ve školní družině

klimekova@bigy-cb.cz

Klimešová Zuzana

vychovatelka ve školní družině

klimesova@bigy-cb.cz

Mesarčová Pavla

asistentka pedagoga

mesarcova@bigy-cb.cz

Morávková Ivana

asistentka

moravkova@bigy-cb.cz

Bc. Pánková Nina

vychovatelka ve školní družině a asistentka

pankova@bigy-cb.cz

Pitrová Daniela

asistentka

pitrova@bigy-cb.cz

Schmidtová Jana

vychovatelka ve školní družině

schmidtova@bigy-cb.cz

schmidtova@bigy-cb.cz

Trnková Simona

vychovatelka ve školní družině

trnkova@bigy-cb.cz

Mgr. Třísková Jana

asistentka

triskova@bigy-cb.cz

Mgr. Vachová Jarmila

asistentka

vachovaj@bigy-cb.cz

Vachová Michaela

asistentka

vachovam@bigy-cb.cz

Veisová Michaela

asistentka

Provozní pracovníci
Bicanová Agáta

uklízečka

Dinová Alena

vrátná

Kavalírová Jindřiška

uklízečka

Kocinová Marie

uklízečka

Richtrová Olga

vrátná

Zvánovcová Lenka

uklízečka

Zachař Vlastislav

školník

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka

Mgr. Blažková Martina

učitelka

blazkovam@bigy-cb.cz

Jakšičová Dana_v
PhDr. Jakšičová Dana PhD.

učitelka

jaksicova@bigy-cb.cz

Mgr. Beránková Anna

učitelka

berankova@bigy-cb.cz

Mgr. Měkotová Magdaléna

učitelka

mekotova@bigy-cb.cz

Mgr. Royt Lucie

učitelka

royt@bigy-cb.cz

Plachá Pavla

asistentka

placha@bigy-cb.cz