Kontakty

Církevní základní škola

Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice

Pověřený řízením školy:

Mgr. Jan Schreib

Telefon kancelář

+420 387 423 024

Telefon ředitel

+420 387 319 900

Email

czs@bigy-cb.cz

Číslo datové schránky

5iiaeeb

Úřední hodiny

Po - Pá 7:30 - 14:00

Církevní základní škola

Rudolfovská 23, 370 01 České Budějovice

Pověřený řízením školy:

Mgr. Jan Schreib

Telefon kancelář

+420 387 423 024

Telefon ředitel

+420 387 319 900

Email

czs@bigy-cb.cz

Číslo datové schránky

5iiaeeb

Úřední hodiny

Po - Pá 7:00 - 15:00

Vedení školy

Ing. Maršík Martin, Ph.D.

ředitel školy

Mgr. Schreib Jan

zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ

Mgr. Hejdová Jana

zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

Administrativní pracovníci

Bc. Jirásková Michaela

sekretářka

czs@bigy-cb.cz

Trnková Simona

sekretářka

trnkova@bigy-cb.cz

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Babická Iveta

učitelka

babicka@bigy-cb.cz

Mgr. Beníčková Kamila

učitelka

benickova@bigy-cb.cz

Mgr. Beránková Anna

učitelka

berankova@bigy-cb.cz

Bělehrad Luděk_v2
Mgr. Bělehrad Luděk

učitel

belehrad@bigy-cb.cz

Mgr. Blažková Martina

učitelka

blazkovam@bigy-cb.cz

Mgr. Bobková Jana

učitelka a kariérní poradkyně

bobkova@bigy-cb.cz

Mgr. Bukač František

učitel

bukac@bigy-cb.cz

Mgr. Hejdová Ludmila

učitelka

hejdoval@bigy-cb.cz

Mgr. Holá Radka

učitelka

hola@bigy-cb.cz

Mgr. Homzová Markéta

učitelka

homzova@bigy-cb.cz

Mgr. Hrabánková Ivana

učitelka

hrabankova@bigy-cb.cz

Mgr. Jakobi Šárka

učitelka

jakobi@bigy-cb.cz

Jakšičová Dana_v
PhDr. Jakšičová Dana PhD.

učitelka

jaksicova@bigy-cb.cz

Mgr. Jílková Lucie

učitelka

jilkova@bigy-cb.cz

Mgr. Kalinová Olga

učitelka

kalinova@bigy-cb.cz

Bc. Kasal Pavel

učitel

kasal@bigy-cb.cz

Mgr. Kovárna Jaroslav

učitel a školní metodik prevence

kovarna@bigy-cb.cz

Bc. Koslovská Jarmila

učitelka

koslovska@bigy-cb.cz

Mgr. Kryzánková Jana

učitelka

kryzankova@bigy-cb.cz

Ing., Mgr. Kubínová Šárka

učitelka

kubinova@bigy-cb.cz

Mgr. Kulhánková Anna

učitelka

kulhankova@bigy-cb.cz

Mgr. Macků Lenka

učitelka

macku@bigy-cb.cz

Mgr. Měkotová Magdaléna

učitelka

mekotova@bigy-cb.cz

Mgr. Pelikánová Kamila

učitelka

pelikanovak@bigy-cb.cz

Mgr. Poláková Veronika

učitelka

polakova@bigy-cb.cz

Mgr. Prokešová Věra

učitelka

prokesova@bigy-cb.cz

Mgr. Royt Lucie

učitelka

royt@bigy-cb.cz

Mgr. Šloufová Lucie

učitelka

sloufova@bigy-cb.cz

Mgr. Šmídová Aneta

učitelka

smidova@bigy-cb.cz

PaeDr. Štruncová Kateřina

učitelka

struncova@bigy-cb.cz

Mgr. Tomešová Marie

učitelka

tomesova@bigy-cb.cz

Mgr. Višvaderová Růžena

učitelka

visvaderova@bigy-cb.cz

Mgr. Viktorová Dana

učitelka

viktorova@bigy-cb.cz

Mgr. Vondráková Nikola

učitelka

vondrakova@bigy-cb.cz

Mgr. Volfová Jana

učitelka

volfova@bigy-cb.cz

Mgr. Zajíčková Anna

učitelka

zajickova@bigy-cb.cz

Mgr. Zasadilová Jana

učitelka

zasadilova@bigy-cb.cz

Mgr. Zálešáková Simona

učitelka

zalesakova@bigy-cb.cz

Třídní učitelé pro rok 2022/2023
 1.
1.A
Mgr. Tomešová Marie
 2.
1.B
Mgr. Bobková Jana
 3.
2.A
Mgr. Kubínová Šárka
 4.
2.B
Mgr. Zajíčková Anna
 5.
2.C
Mgr. Macků Lenka
 6.
3.A
Mgr. Kalinová Olga
 7.
3.B
Mgr. Višvaderová Růžena
 8.
4.A
Mgr. Holá Radka
 9.
4.B
Mgr. Viktorová Dana
10.
4.C
Mgr. Jakobi Šárka
11.
5.A
Mgr. Šloufová Lucie
12.
5.B
Mgr. Hrabánková Ivana
13.
6.A
Mgr. Prokešová Věra
14.
6.B
Mgr. Beránková Anna
15.
6.C
Mgr. Beníčková Kamila
16.
7.A
Mgr. Kryzánková Jana
17.
7.B
Mgr. Bukač František
18.
7.C
Mgr. Kovárna Jaroslav
19.
8.A
Mgr. Volfová Jana
20.
8.B
Mgr. Homzová Markéta
21.
9.A
Mgr. Poláková Veronika
22.
9.B
Mgr. Kulhánková Anna
Vychovatelé a asistenti
Dvořáková Regina

vychovatelka ve školní družině

dvorakovar@bigy-cb.cz

Holá Nikola

vychovatelka ve školní družině a asistentka

holan@bigy-cb.cz

Klimeková Romana

vedoucí vychovatelka ve školní družině

klimekova@bigy-cb.cz

Klimešová Zuzana

vychovatelka ve školní družině

klimesova@bigy-cb.cz

Mesarčová Pavla

asistentka pedagoga

mesarcova@bigy-cb.cz

Morávková Ivana

asistentka

moravkova@bigy-cb.cz

Bc. Pánková Nina

vychovatelka ve školní družině a asistentka

pankova@bigy-cb.cz

Pitrová Daniela

asistentka

pitrova@bigy-cb.cz

Plachá Pavla

asistentka

placha@bigy-cb.cz

Schmidtová Jana

vychovatelka ve školní družině

schmidtova@bigy-cb.cz

schmidtova@bigy-cb.cz

Trnková Simona

vychovatelka ve školní družině

trnkova@bigy-cb.cz

Mgr. Vachová Jarmila

asistentka

vachovaj@bigy-cb.cz

Veisová Michaela

asistentka

Provozní pracovníci
Bicanová Agáta

uklízečka

Dinová Alena

vrátná

Kavalírová Jindřiška

uklízečka

Kocinová Marie

uklízečka

Richtrová Olga

vrátná

Zvánovcová Lenka

uklízečka

Zachař Vlastislav

školník

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka

Bc. Jirásková Michaela

czs@bigy-cb.cz

sekretářka