Duchovní život

Z duchovního života na CZŠ 2023/2024

 
Spirituál (školní kaplan): Bc. Kasal Pavel
Kontakt: kasal@bigy-cb.cz

 

“Školní spirituál je někdo, kdo školu a lidi v ní provází v modlitbě a předkládá potřeby všech Bohu”
 
Součástí duchovního programu na škole je:
 

Aktivity během roku

 • 4x ročně celoškolní mše svatá, během které se modlíme za celou školu
  • pro kluky možnost ministrování na bohoslužbách
  • pro holky možnost číst během bohoslužby
 • 1x za rok noční putování pro kluky 7.-9. třídy
 • 1x za rok noční putování pro holky 7.-9. třídy
 • dále dávám možnost
  • duchovního rozhovoru
  • zpovědi
  • modlitby na konkrétní účel

Týdenní aktivity

 • Každou středu o velké přestávce společná modlitba ve školní kapli, zvláště pro I. stupeň
 • Každý čtvrtek od 7.15 hod. mše svatá ve školní kapli za jednotlivé třídy a zaměstnance školy
 • Každý čtvrtek snídaně v klášteře pro celé třídy i jejich třídní
  • společný čas mimo školu s celou třídou
  • aktivity s cílem zlepšit komunikaci ve třídě
  • modlitba za třídu
 • Každý pátek o velké přestávce filmové „zamyšlení na víkend“ ve školní kapli, zvláště pro II. stupeň