Duchovní život

Z duchovního života na CZŠ 2022/2023

 
Spirituál (školní kaplan): Bc. Kasal Pavel
Kontakt: kasal@bigy-cb.cz

 

Duchovní aktivity:

 
  • 4x ročně celoškolní mše svatá
  • Každou středu o velké přestávce společná modlitba ve školní kapli
  • Každý čtvrtek o velké přestávce „zamyšlení na den“ ve školní kapli
  • Každý čtvrtek od 7.15 hod. mše svatá ve školní kapli za jednotlivé třídy či zaměstnance školy