Společné vzdělávání

CZŠ vzdělává také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluduje je do běžných tříd. V případě potřeby je do třídy s těmito žáky na základě doporučení školského poradenského zařízení přiřazen asistent pedagoga, který plní roli podpůrného pedagogického pracovníka. Je k dispozici nejen žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ostatním dětem, pracuje pod vedením vyučujícího daného předmětu.

 

V letošním školním roce pracují asistentky pedagoga ve třídách 1. stupně – konkrétně ve 2.A, 3.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, na 2. stupni v 7.A.

 

Při práci s těmito žáky přihlížíme k jejich specifickým vzdělávacím potřebám a snažíme se jim vytvořit příjemné a podnětné pracovní prostředí.

 

V dřívějších letech jsme měli také několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z nichž jeden – Arnošt Petráček – dokonce vynikal svými sportovními úspěchy i přes svůj tělesný handicap!

 

Arnošt je vynikajícím plavcem a zúčastnil se mistrovství světa handicapovaných plavců v Jihoafrické republice. Ačkoliv byl nejmladším členem týmu, pro naši vlast vybojoval druhé místo a stříbrnou medaili v disciplíně 50 m motýlek. V roce 2008 se zúčastnil letních paralympijských her v Pekingu a získal výborné čtvrté místo. V roce 2016 se dokonce stal držitelem zlaté medaile na olympiádě v Riu de Janeiru!