Zápis a přestup

Zápis žáků do 1. ročníku

Informace se připravují

Přestup na CZŠ

Rodiče mají ze zákona možnost přihlásit své dítě na kteroukoli školu. Přestup na CZŠ je možný po osobním jednání rodičů/zákonných zástupců se zástupcem ředitele biskupského gymnázia pověřeným řízením CZŠ.

 

Případné přihlášky do 6. ročníku mohou rodiče podávat od 1.3.2023 spolu s kopií vysvědčení za 1. pololetí 2022/2023.

 

Návštěvu je třeba domluvit předem na telefonním čísle 387 423 024.