Zápis a přestup

Informace k zápisu

Informace k zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Pozvánka k zápisu

Pozvánka k zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Přestup na CZŠ

Rodiče mají ze zákona možnost přihlásit své dítě na kteroukoli školu. Přestup na CZŠ je možný po osobním jednání rodičů/zákonných zástupců se zástupcem ředitele biskupského gymnázia pověřeným řízením CZŠ.

Případné přihlášky do 6. ročníku mohou rodiče podávat od 1.3.2024 spolu s kopií vysvědčení za 1. pololetí 2023/2024.

Návštěvu je třeba domluvit předem na telefonním čísle 387 423 024.

Rodiče mají ze zákona možnost přihlásit své dítě na kteroukoli školu. Přestup na CZŠ je možný po osobním jednání rodičů/zákonných zástupců se zástupcem ředitele biskupského gymnázia pověřeným řízením CZŠ.

Případné přihlášky do 6. ročníku mohou rodiče podávat od 1.3.2024 spolu s kopií vysvědčení za 1. pololetí 2023/2024.

Návštěvu je třeba domluvit předem na telefonním čísle 387 423 024.

Zápis žáků do 1. ročníku

VÝSLEDKY ZÁPISU do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

(klikni na obrázek pro zvětšení)

malý


         Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

       Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/ 2024 se uskuteční

3. – 4. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hod. 

 Zápis

 • Den otevřených dveří – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční      v pondělí 20. 3. 2023. V době od 15:00 do 17:00 hod. bude možno získat informace o škole a prohlédnout si areál školy.
 • Registrace –  k zápisu se lze předem zaregistrovat přes webové stránky školy od 1.3. 2023 do 29.3.2023. Neobjednané děti budou též zapsány. Vyplněním formuláře souhlasí zákonný zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů pro účely zápisu do 1. tříd.

   Při registraci zápisu je nutno vybrat jakoukoli BAREVNOU třídu pro běžný zápis, pro odklad vyberte třídu označenou ODKLADY. Najdete v rozbalovacím okénku na stránce nahoře vlevo před výběrem data a času.

 • K zápisu je nutno přinést – občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, plnou moc zákonného zástupce – pokud se k zápisu dostaví pouze jeden zákonný zástupce dítěte, vytištěnou a dovyplněnou žádost o zápis do 1. ročníku. (ke stažení na našem webu: https://bigycb.cz/czs/dokumenty/ )
 • V případě požadavku o odklad povinné školní docházky –  je potřeba se k zápisu též dostavit. Při registraci k zápisu vyplní zákonný zástupce Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost s přílohami (dětský lékař, pedagogicko- psychologická poradna nebo klinický psycholog) je nutno doručit škole nejpozději do 30. dubna 2023. Po daném termínu nelze o odklad požádat.
 • V případě, že byl dítěti pro školní rok 2022/23 povolen odklad školní docházky – je potřeba se opětovně dostavit k zápisu. Automatický nárok na přijetí děti po odkladu nemají.
 • Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny 10. 4. 2023 po 14.00 hodině na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích do budovy školy.
 • Zákonní zástupci dětí, jejichž registrační číslo nebude uvedeno na seznamu přijatých dětí, mají možnost dostavit se ve středu 19. 4. 2023 od 8.00 do 12.00 hod. do ředitelny CZŠ a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ředitele školy. Pokud zákonný zástupce dítěte využije tuto možnost, musí se prokázat průkazem totožnosti.
 • Počet tříd – ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 48 žáků. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do jednotlivých tříd.
 • Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd – platná i pro žáky s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023:
  • 1. dovršení 6. roku dítěte k 31. 8. 2023
  • 2. starší sourozenec na škole
  • V případě, že počet žádostí o přijetí do 1. třídy přesáhne počet přijímaných žáků stanovený ředitelem školy, rozhodne o přijetí los.