Benefiční koncert

Ve středu 14. 12. 2022 se v katedrále sv. Mikuláše uskutečnil benefiční koncert pro CZŠ pod záštitou pana biskupa Mons. Vlastimila Kročila.

 

Hlavním cílem koncertu bylo dopřát posluchačům v čase adventu vnitřního zklidnění, přinést pohodu a společně strávit příjemné chvíle s pěknou hudbou. Na koncertě vystoupili: sólista Národního divadla v Praze pan Aleš Voráček, sólistka Jihočeského divadla paní Ivo Hošpesová, katedrální varhaník pan Karel Ochozka, členové COLLEGIA MUSICUM BUDVICENSE a žáci CZŠ Isabela Fialková a Marek Kún. Během koncertu zazněla díla z období od baroka až po současnost. Večerem nás provázel moderátor P. Pavel Kasal.

 

Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář, za což jim patří srdečné poděkování, stejně jako všem posluchačům, kteří se rozhodli zakoupením vstupenky či sponzorským darem podpořit naši školu. Výtěžek koncertu bude věnován na vybudování bezbariérového přístupu do školní jídelny. Věříme, že se všichni naši příznivci a dárci budou moci brzy přesvědčit, že jejich pomoc má smysl. Děkujeme.