Sportovní kroužky

Studenti mají možnost rozvíjet na Biskupském gymnáziu sportovní aktivity nad rámec hodin tělesné výchovy.

Škola nabízí sportovní kroužek volejbalu, který se koná v pondělí od 16.45 do 17.15 hodin, a kroužek florbalu, který se hraje v pátek od 13.30 do 15 hodin. Případní zájemci se mohou obracet na vyučujícího Zdeňka Pekaře.


volejbalový kroužek volejbalový kroužek