Spolupráce se společností Člověk v tísni

V rámci výuky základů společenských věd spolupracujeme se společností Člověk v tísni. Jsme dlouhodobě zapojeni ve třech jejích projektech.

Od samého počátku, tedy více než 10 let, škola pořádá Příběhy bezpráví. Ty mají mladým lidem prostřednictvím dokumentárních filmů i diskusí s pamětníky připomenout desítky let života české společnosti ve dvou diktaturách. Projekt má napomoci tomu, aby se studenti dozvěděli více o těchto událostech, které znají jen zprostředkovaně, a aby si uvědomili, jaký význam má svoboda a její ochrana.

S problematikou lidských práv a jejich dodržování ve světě, ale i u nás studenty seznamuje Jeden svět na školách, festival dokumentárních filmů o lidských právech, který se každoročně koná v Č. Budějovicích v kině Kotva.

Přiblížitstudentům základní demokratické principy, zvýšit jejich zájem o „věci veřejné“ a podnítit prvovoliče jít k volbám, má projekt Volby nanečisto. Poprvé si studenti vyzkoušeli pokusně volit ve vypjatých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Následovaly volby do zastupitelstev krajů, volby prezidentské, předčasné volby do Poslanecké sněmovny a volby do Evropského parlamentu.Aby se studenti zbavili ostychu ze skutečných volebních místností, měly by i ty volby „jako“ co nejvíce připomínat volby skutečné. Chybět proto nemohou státní symboly, volební urna, „plenta“ či voličské seznamy v rukou vážně se tvářící komise.


clovek_v_tisni-logo    Člověk v tísni - volby