Charita

Studenti se pravidelně zapojují do charitativních akcí jako dobrovolníci. Biskupské gymnázium spolupracuje se šesti sdruženími.

Život dětem: Srdíčkové dny se opakují třikrát ročně (září, prosinec, březen). Vybraná částka je použita na pomoc konkrétním handicapovaným dětem, např. jako příspěvek na pořízení invalidního vozíčku či rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Diakonie Českobratrské církve evangelické: Středisko Rolnička pořádá sbírku jednou za rok, peníze se vybírají každý rok za jiným účelem.

Nadační fond Českého rozhlasu: Světluška každý rok v září pořádá sbírku na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Charita ČR: Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Diakonie Broumov: Jedná se o humanitární sbírku použitého ošacení pro potřebné.

Liga proti rakovině: Český den proti rakovině, tzv. Květinový den, se pořádá jednou za rok tradičně v květnu. Výtěžek sbírky je věnován na boj s touto zákeřnou nemocí.

 


svetlusky_certifikat  srdickove_dny_plakat
den_proti_rakovine