Spolupráce s vysokými školami

Filozofická fakulta JU

Filozofická fakulta JU

University of Cambridge

University of Cambridge

British Council

British Council

Deutsches Sprachdiplom

Deutsches Sprachdiplom